Now showing items 1-20 of 70

  • Aggregation- och separationsprocesser 

   Andersson, Lydia; Furufors, Karin; Gilmsjoe, Jessica; Lööf, Emelie (2020-07-01)
   Undersökningen studerar utvecklingen av slutna linjära molekylära system och dess asymptotiska egenskaper. För att göra detta tittar vi inledningsvis på system med ett litet antal atomer för att sedan generalisera ...
  • Algebra ur ett matematiskt, historiskt och didaktiskt perspektiv - En litteraturstudie om karakteristiska svårigheter och undervisning om skolalgebra 

   Larsson, Amanda; Carlsson, Hilma (2017-05-16)
   Den här uppsatsen behandlar algebra, dess historia, elevers svårigheter vid lärande av ämnet och olika synsätt på att undervisa algebra utifrån matematiklärare, matematikdidaktiker och matematik historiker. Med detta arbete ...
  • Algorithms for Pure Categorical Optimization 

   Eklund, Oskar; Ericsson, David; Liljenberg, Astrid; Östberg, Adam (2019-06-20)
   Optimeringsproblem med kategoriska variabler är vanligt förekommande exempelvis inom bilindustrin och andra industrier där mekaniska komponenter ska väljas ut och kombineras på gynnsamma sätt. Avsaknaden av naturlig ordning ...
  • Analys av gener och arter i metagenomikdata 

   Bäckström Lebens, Sofia; Eriksson, Emma (2019-06-14)
   As new extreme high throughput DNA sequencing methods continue to develop the large amounts of information that they give rise to in terms of metagenomic data opens the way for completely novel approaches to the study ...
  • Artins förmodan: p-adiska tal, ändliga kroppar och ekvationer utan heltalslösningar 

   Karlsson, Alexander; Klyver, Markus; Wahl, Kajsa (2019-07-01)
   This paper is based on Artin's conjecture concerning homogeneous polynomial equations. The conjecture is false in general but it is still true in many cases. One of our goals is to motivate why the conjecture is formulated ...
  • Att mäta SVT-program 

   Brandby, Johan; Wennerblom, Julia; Andersson, Stina; Gardell, Therese (2019-07-01)
   The purpose of this study is to examine whether or not the concept of informational advantage in series has a correlation with the popularity of the series. Informational advantage as a dramaturgical tool means that the ...
  • Ändliga projektiva plan 

   Dobondi, Bogdan; Nilsson, Malin (2014-10-15)
   Sammanfattning Denna rapport ¨ar ett examensarbete p°a kandidatniv°a. Vi b¨orjar med att introducera de n¨odv¨andiga algebraiska koncepten som beh¨ovs. D¨arefter introducerar vi projektiva plan och g°ar igenom de ...
  • Åldersbedömning av asylsökande 

   Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius (2019-06-26)
   Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. I ...
  • Banach-Tarskis paradox 

   Tivedal, Frida; Wirén, Fredrik; Bäckström, Karl (2015-09-07)
   Sammanfattning I det här arbetet behandlas Banach-Tarskis paradox som påstår att enhetssfären kan delas upp i ett ändligt antal delar som sedan med hjälp av rotationer kan sammanfogas till två enhetssfärer identiska med ...
  • Banach-Tarskis paradox: fria och godartade grupper 

   Eriksson, Björn; Håkansson, Erik; Lindström, Maria; Raufi, Nazli; Sjögren, David (2019-06-18)
   Detta kandidatarbete bevisar Banach-Tarskis paradox för den slutna bollen med origo bortplockad, B3 n f0g, i euklidiska rummet R3. Detta bevisas genom att låta en fri delgrupp till den speciella ortogonala gruppen i tre ...
  • Banach–Tarski paradoxen och dess implikationer på måttproblemet 

   Enarsson, Lukas; Johansson, Oskar; Molin, Vincent; Timlin, Emil (2020-07-01)
   Vi presenterar ett bevis av en sats av Stefan Banach och Alfred Tarski, som bygger på resultat av Felix Hausdorff: Det finns två ändliga samlingar av disjunkta delmängder av enhetsbollen i R3 sådana att varje samling kan ...
  • Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell - Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden? 

   Pantzar, Johan; Hjalmarsson, Ludvig; Encontro, Mylene (2013-10-24)
   I denna studie har vi haft som avsikt att jämföra två modeller som förklarar avkastningen på aktiemarknaden. Modellerna är Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktormodell(FF3). Undersökningen har gjorts ...
  • Digital Filter Design Using Semidefinite Programming 

   Samuelsson, Moa; Johansson, Jimmy; Samuelsson, Fabian (2015-02-11)
   Abstract This thesis explores an optimization based approach to the design problem of digital filters. We show how a digital filter in the form of a discrete linear time-invariant causal system can be characterized by ...
  • "Evaluating the Efficiency of the Swedish Stock Market: a Markovian Approach" 

   Grimsved, Emil; Pavia, John (2015-09-14)
   This thesis evaluates weak form efficiency of the Swedish stock market, by testing whether or not the index OMXSPI follows a random walk. Returns of the index are mapped onto one of two states by the use of a simple ...
  • Experiments on optimal maintenance operations with emphasis on end-of-contract constraints 

   Ahlman, Sebastian; Nilsson, Philip; Kamran, Tanha (2019-06-18)
   To minimize the unnecessary costs that arise when machines or other objects fail, perhaps needing to be replaced during less than ideal occasions through what is known as reactive maintenance, a more active maintenance ...
  • Faktoriseringsalgoritmer och Kryptografi 

   David Elinder; Eric Lindström; Alexander Schälin; Mikael Strömstedt; Lukas Sundqvist (2019-07-01)
   I detta arbete behandlas olika kryptosystem, de underliggande matematiska problem som håller kryptosystemen säkra och de algoritmer som löser dessa problem. De kryptosystem som behandlas är ElGamal och RSA. De underliggande ...
  • Felkorrigerande koder 

   Carlström, Klara; Davidsson, Fredrik; Jonsson, Victor; Mohamadi, Ahmed (2019-06-20)
   Att skydda ett meddelande från fel som kan uppstå under en överföringsprocess är något som måste göras vid all möjlig data- och informationskommunikation. ReedSolomon-koder är en klass av felkorrigerande koder som gör just ...
  • Filmens underliggande verklighet Förslag på ett nytt teoretiskt sätt att analysera film 

   Zurowetz, Alexander (2018-11-14)
   The purpose of this paper is to introduce a new theory, called transrealism. The transrealistic analysis is about finding the underlying reality of a film. In order to analyze the film transrealistically, I will introduce ...
  • Finita elementmetoden för Schrödingerekvationen med FEniCS 

   Rosander, Petter; Österbacka, Nicklas; Samuelsson, Anna (2016-06-28)
   Rapporten beskriver ett projekt som utförts på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet med uppgift att lösa Schrödingerekvationen i programvaran FEniCS som använder sig av finita elementmetoden. Schrödinge ...
  • Fokuserad uppvärmning av hjärnan med hypertermi 

   Bertolino, Erik; Jonasson, Rebecca; Nygren, Andrea; Pixsjö, Helena; Ytterell, Anthon (2019-06-26)
   Combining radiation or chemotherapy with hyperthermia has been shown to be an effective way to improve cancer treatments. This project has investigated which temparature is obtainable when using focused heating on cancer ...