Now showing items 1-20 of 101

  • Aggregation- och separationsprocesser 

   Andersson, Lydia; Furufors, Karin; Gilmsjoe, Jessica; Lööf, Emelie (2020-07-01)
   Undersökningen studerar utvecklingen av slutna linjära molekylära system och dess asymptotiska egenskaper. För att göra detta tittar vi inledningsvis på system med ett litet antal atomer för att sedan generalisera ...
  • Algebra ur ett matematiskt, historiskt och didaktiskt perspektiv - En litteraturstudie om karakteristiska svårigheter och undervisning om skolalgebra 

   Larsson, Amanda; Carlsson, Hilma (2017-05-16)
   Den här uppsatsen behandlar algebra, dess historia, elevers svårigheter vid lärande av ämnet och olika synsätt på att undervisa algebra utifrån matematiklärare, matematikdidaktiker och matematik historiker. Med detta arbete ...
  • Algorithms for Pure Categorical Optimization 

   Eklund, Oskar; Ericsson, David; Liljenberg, Astrid; Östberg, Adam (2019-06-20)
   Optimeringsproblem med kategoriska variabler är vanligt förekommande exempelvis inom bilindustrin och andra industrier där mekaniska komponenter ska väljas ut och kombineras på gynnsamma sätt. Avsaknaden av naturlig ordning ...
  • Analys av gener och arter i metagenomikdata 

   Bäckström Lebens, Sofia; Eriksson, Emma (2019-06-14)
   As new extreme high throughput DNA sequencing methods continue to develop the large amounts of information that they give rise to in terms of metagenomic data opens the way for completely novel approaches to the study ...
  • Artins förmodan: p-adiska tal, ändliga kroppar och ekvationer utan heltalslösningar 

   Karlsson, Alexander; Klyver, Markus; Wahl, Kajsa (2019-07-01)
   This paper is based on Artin's conjecture concerning homogeneous polynomial equations. The conjecture is false in general but it is still true in many cases. One of our goals is to motivate why the conjecture is formulated ...
  • Att mäta SVT-program 

   Brandby, Johan; Wennerblom, Julia; Andersson, Stina; Gardell, Therese (2019-07-01)
   The purpose of this study is to examine whether or not the concept of informational advantage in series has a correlation with the popularity of the series. Informational advantage as a dramaturgical tool means that the ...
  • Ändliga projektiva plan 

   Dobondi, Bogdan; Nilsson, Malin (2014-10-15)
   Sammanfattning Denna rapport ¨ar ett examensarbete p°a kandidatniv°a. Vi b¨orjar med att introducera de n¨odv¨andiga algebraiska koncepten som beh¨ovs. D¨arefter introducerar vi projektiva plan och g°ar igenom de ...
  • Åldersbedömning av asylsökande 

   Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius (2019-06-26)
   Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. I ...
  • The Banach-Tarski paradox 

   Elofsson, Carl; Nilsson, Adrian; Söderberg, Nicolas; Westlund, Tim (2022-07-04)
   In this thesis we present a proof of the Banach-Tarski paradox, a counterintuitive result that states that any ball in R3 can be cut into finitely many pieces and then be reassembled into two copies of the original ball. ...
  • Banach-Tarskis paradox 

   Tivedal, Frida; Wirén, Fredrik; Bäckström, Karl (2015-09-07)
   Sammanfattning I det här arbetet behandlas Banach-Tarskis paradox som påstår att enhetssfären kan delas upp i ett ändligt antal delar som sedan med hjälp av rotationer kan sammanfogas till två enhetssfärer identiska med ...
  • Banach-Tarskis paradox: fria och godartade grupper 

   Eriksson, Björn; Håkansson, Erik; Lindström, Maria; Raufi, Nazli; Sjögren, David (2019-06-18)
   Detta kandidatarbete bevisar Banach-Tarskis paradox för den slutna bollen med origo bortplockad, B3 n f0g, i euklidiska rummet R3. Detta bevisas genom att låta en fri delgrupp till den speciella ortogonala gruppen i tre ...
  • Banach–Tarski paradoxen och dess implikationer på måttproblemet 

   Enarsson, Lukas; Johansson, Oskar; Molin, Vincent; Timlin, Emil (2020-07-01)
   Vi presenterar ett bevis av en sats av Stefan Banach och Alfred Tarski, som bygger på resultat av Felix Hausdorff: Det finns två ändliga samlingar av disjunkta delmängder av enhetsbollen i R3 sådana att varje samling kan ...
  • Bokstäver har ingen koppling till matematik, eller? 

   Hasselholm, Alexzander (2023-04-19)
   Syftet med studien var att belysa vilka missuppfattningar elever har när det kommer till bokstavssymboler från algebra. Studien görs på svenska elever som går årkurs 1 på gymnasiet. Syftet med studien är att få en förståelse ...
  • Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell - Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden? 

   Pantzar, Johan; Hjalmarsson, Ludvig; Encontro, Mylene (2013-10-24)
   I denna studie har vi haft som avsikt att jämföra två modeller som förklarar avkastningen på aktiemarknaden. Modellerna är Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktormodell(FF3). Undersökningen har gjorts ...
  • Den bortprioriterade historien 

   Appelkvist, Linn (2023-04-18)
   Syftet med denna studie är att klargöra hur historia inkluderas i den svenska gymnasieskolans matematikundervisning. Ytterligare ett mål med studien är att inspirera lärare till en mer meningsfull matematikhistorisk ...
  • Digital Filter Design Using Semidefinite Programming 

   Samuelsson, Moa; Johansson, Jimmy; Samuelsson, Fabian (2015-02-11)
   Abstract This thesis explores an optimization based approach to the design problem of digital filters. We show how a digital filter in the form of a discrete linear time-invariant causal system can be characterized by ...
  • Digitala verktyg och programmering i matematikundervisning 

   Cole, Alexander (2023-04-19)
   Skolans digitalisering har medfört en hel del förändringar i hur matematikundervisning bedrivs. En stor förändring kan ses i det faktum att matematiklektioner nu för tiden ofta innehåller moment där digitala verktyg ...
  • Elevers uppfattningar kring bokstavssymboler 

   Wallgren, Agnes; Hasselholm, Alexzander; Taranis, Sadam (2023-04-20)
   Den här litteraturstudien innefattar elevers uppfattningar och förståelse kring bokstavssymboler, samt en inblick i hur algebra har utvecklats historiskt. Historiskt sett har algebra utvecklats från en retorisk till en ...
  • "Evaluating the Efficiency of the Swedish Stock Market: a Markovian Approach" 

   Grimsved, Emil; Pavia, John (2015-09-14)
   This thesis evaluates weak form efficiency of the Swedish stock market, by testing whether or not the index OMXSPI follows a random walk. Returns of the index are mapped onto one of two states by the use of a simple ...
  • Experiments on optimal maintenance operations with emphasis on end-of-contract constraints 

   Ahlman, Sebastian; Nilsson, Philip; Kamran, Tanha (2019-06-18)
   To minimize the unnecessary costs that arise when machines or other objects fail, perhaps needing to be replaced during less than ideal occasions through what is known as reactive maintenance, a more active maintenance ...