GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Mathematical Sciences / Institutionen för matematiska vetenskaper >
Kandidatuppsatser >

Algebra ur ett matematiskt, historiskt och didaktiskt perspektiv - En litteraturstudie om karakteristiska svårigheter och undervisning om skolalgebra


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52350

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52350_1.pdf702KbAdobe PDF
View/Open
Title: Algebra ur ett matematiskt, historiskt och didaktiskt perspektiv - En litteraturstudie om karakteristiska svårigheter och undervisning om skolalgebra
Authors: Larsson, Amanda
Carlsson, Hilma
Issue Date: 16-May-2017
Degree: Student essay
Abstract: Den här uppsatsen behandlar algebra, dess historia, elevers svårigheter vid lärande av ämnet och olika synsätt på att undervisa algebra utifrån matematiklärare, matematikdidaktiker och matematik historiker. Med detta arbete försöker vi besvara frågor som rör hur algebran har utvecklats genom historien, vad det finns för olika tillvägagångssätt vid algebraundervisning och vilka svårigheter elever har då de arbetar med algebra. De befintliga undervisningsmetoderna för algebra har ännu inte utvärde... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/52350
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011