Now showing items 1-20 of 101

  • Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation. 

   Emanuelsson, Vanessa; Petersson, Ida; Svensson, Oskar (2012-06-26)
   När en recessiv sjukdom studeras i en släkt används jämförelser av familjemedlemmarnas arvsmassa. Med hjälp av datorsimuleringar som utgår från modellering av arvsf örloppet kan information erhållas om hur mycket arvsmassa ...
  • The optimal consumption problem. A numerical simulation of the value function with the presence of a random income flow. 

   Andersson, Angelica; Elias, Olof; Karlsson, Jakob; Svensson, Johanna (2012-06-26)
   In this thesis two methods are used to solve the optimal consumption problem. The optimal consumption problem is a well known problem in mathematical nance which in its original form was solved by Robert Merton. This ...
  • Separationsegenskaper hos symmetriska självliknande mängder i planet 

   Sjöström Dyrefelt, Zakarias; Carlsson, Olof (2012-06-26)
   I detta arbete studeras, med grund i Hutchinsons teori, en klass av symmetriska självliknande mängder i planet. Under ett symmetriantagande presenteras ett tillräckligt och nödvändigt kriterium för när invarianta mängder ...
  • Rotationer och kvaternioner 

   Andersson, Niklas; Ognissanti, Damiano; Wedin, Edvin (2012-06-26)
  • Lattice Boltzmanns metod för diffusion. 

   Cardilin, Tim; Krafft, Fredrik; Stokes, Anton; Nyman, Per (2012-09-11)
   Att lösa partiella differentialekvationer, PDE, med hjälp av numeriska metoder har blivit vitalt det senaste århundradet. Det finns flera metoder tillgängliga och lattice Boltzmanns metod, LBM, har visat sig vara ett ...
  • Om skattningar av sannolikheter för extrema händelser 

   Hårsmar, Amanda; Martikainen, Jari; Rensfeldt, Martin (2013-10-23)
   Att skatta sannolikheter för extrema händelser är svårt eftersom de sällan inträffar och underlaget att bygga skattningar utifrån är begränsat. Ofta används skattningsmetoder grundade på asymptotiska resultat från ...
  • Introduktion till icke-standard analys - Ett bevis av transferprincipen och en explicit konstruktion av Brownsk rörelse 

   Anghammar, Oscar; Norder, Mikael; Petersson, Andreas (2013-10-23)
   I denna rapport konstrueras inledningsvis hyperreella tal från reella tal. Vi definierar aritmetik för skuggor av hyperreella tal och presenterar en icke-standard teori för serier och konvergens utifrån denna konstruktio ...
  • Modeling and optimization of university timetabling - A case study in integer programming 

   Havås, Johan; Olsson, Alfred; Persson, Jim; Schierscher, Mirjam Sophia (2013-10-24)
   Timetabling is a task that has to be resolved at any school or university. The fact that it is such a common problem and that it is often a large and complex issue makes it an interesting and suitable subject for ...
  • Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell - Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden? 

   Pantzar, Johan; Hjalmarsson, Ludvig; Encontro, Mylene (2013-10-24)
   I denna studie har vi haft som avsikt att jämföra två modeller som förklarar avkastningen på aktiemarknaden. Modellerna är Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktormodell(FF3). Undersökningen har gjorts ...
  • Tio fingrar - en uppsats om talsystemens historia 

   Larsson, Ellen; Torstensson, Sandra; Fredriksson, Anna (2014-06-18)
   Det decimala positionssystemet kan idag anses vara lika självklart inom matematikundervisning på högstadie- och gymnasieskolan som att vi människor har tio fingrar. Det är sällan det decimala positionssystemet diskute-ras ...
  • Det funktionella funktionsbegreppet - Ett projektarbete om funktionsbegreppet; dess historia, definitioner och didaktik 

   Sääf, Joel; Nermansson, Johan; Nerhall, Jens (2014-06-18)
   En het debatt både i media såväl som i den offentliga sektorn har på senare år varit svenska elevers sjunkande matematikkunskaper. Världsomfattande undersökningar från PISA och TIMSS har legat till grund för en uttalad oro ...
  • Sekretessens utveckling från antiken till idag 

   Ekeroth, Niklas (2014-09-02)
   Krypteringens historia är lång och händelserik, vilket ett system som Ceasarchiffer som snart är 2000 år gammalt kan vittna om. Den här litteraturstudien syftar till att ta dig som läsare med genom krypteringens utveckling ...
  • Geometri i höga dimensioner 

   Baumann, Alexandra; Boman, Kristoffer; Andersson, Jessica (2014-10-03)
   I detta kandidatarbete har vi f ordjupat oss i ett par problem inom konvex geometri som har intresserat matematiker sedan mitten av 1900-talet, n amligen Busemann-Petty-problemet och Shephards problem. Busemann-Petty-problemet ...
  • Geometrin på ytan av en kub 

   Bashmakova Ardemo, Elena; Bernskiöld, Anna; Arkevall, Jenny; Lignell, Sofia (2014-10-06)
   Beroende p a hur tv a punkter v aljs p a kubens sidoytor kommer kortaste v agen mellan dessa att passera olika sidor. Det visar sig att, genom att m ata vinklarna mellan punkterna via n agot av h ornen som ligger p a den ...
  • Ändliga projektiva plan 

   Dobondi, Bogdan; Nilsson, Malin (2014-10-15)
   Sammanfattning Denna rapport ¨ar ett examensarbete p°a kandidatniv°a. Vi b¨orjar med att introducera de n¨odv¨andiga algebraiska koncepten som beh¨ovs. D¨arefter introducerar vi projektiva plan och g°ar igenom de ...
  • De komplexa talens historia-vad en gymnasielärare behöver veta 

   Salonen, Jonas (2015-02-10)
   Abstract: Examensarbete inom Lärarprogrammet Titel: De komplexa talens historia vad en gymnasielärare behöver veta Författare: Jonas Salonen Termin: VT 2014 Kursansvarig institution: Matematiska vetenskapet ...
  • Digital Filter Design Using Semidefinite Programming 

   Samuelsson, Moa; Johansson, Jimmy; Samuelsson, Fabian (2015-02-11)
   Abstract This thesis explores an optimization based approach to the design problem of digital filters. We show how a digital filter in the form of a discrete linear time-invariant causal system can be characterized by ...
  • Gyllene snittet och geometriförståelse på gymnasiet 

   Larsson, Simon (2015-05-08)
   Abstrakt Examensarbete i matematik för lärare, Titel: Gyllene snittet och geometriförståelse på gymnasiet. Författare: Simon Larsson Termin och år: VT 2015 Kursansvarig institution: Matematiska Vetenskaper Handledare: ...
  • Banach-Tarskis paradox 

   Tivedal, Frida; Wirén, Fredrik; Bäckström, Karl (2015-09-07)
   Sammanfattning I det här arbetet behandlas Banach-Tarskis paradox som påstår att enhetssfären kan delas upp i ett ändligt antal delar som sedan med hjälp av rotationer kan sammanfogas till två enhetssfärer identiska med ...
  • "Evaluating the Efficiency of the Swedish Stock Market: a Markovian Approach" 

   Grimsved, Emil; Pavia, John (2015-09-14)
   This thesis evaluates weak form efficiency of the Swedish stock market, by testing whether or not the index OMXSPI follows a random walk. Returns of the index are mapped onto one of two states by the use of a simple ...