GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Mathematical Sciences / Institutionen för matematiska vetenskaper >
Kandidatuppsatser >

Ändliga projektiva plan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37210

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37210_1.pdf1180KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ändliga projektiva plan
Authors: Dobondi, Bogdan
Nilsson, Malin
Issue Date: 15-Oct-2014
Degree: Student essay
Abstract: Sammanfattning Denna rapport ¨ar ett examensarbete p°a kandidatniv°a. Vi b¨orjar med att introducera de n¨odv¨andiga algebraiska koncepten som beh¨ovs. D¨arefter introducerar vi projektiva plan och g°ar igenom de grundl¨aggande egenskaperna f¨or dessa. Vi forts¨atter med att definiera och unders¨oka kollineationer, f¨or att sedan konstruera projektiva plan ¨over kroppar. Vi ger exempel p°a ett Galoisplan av ordning tre och minikvarternionplanet ⌦. D¨arefter behandlas koordinatisering av pr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/37210
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011