GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >

Arbete och Hälsa : [447]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Arbete och Hälsa är en vetenskaplig skriftserie (ISSN 0346-7821). I Arbete och Hälsa publiceras vetenskapliga originalarbeten, doktorsavhandlingar, kriteriedokument och litteraturöversikter.

För frågor om serien eller beställning av tryckta exemplar, kontakta: arbeteochhalsa@amm.gu.se

 

 

© Göteborgs universitet 2011