Arbete och Hälsa är en vetenskaplig skriftserie (ISSN 0346-7821). I Arbete och Hälsa publiceras vetenskapliga originalarbeten, doktorsavhandlingar, kriteriedokument och litteraturöversikter.

För frågor om serien eller beställning av tryckta exemplar, kontakta: arbeteochhalsa@amm.gu.se

Recent Submissions

 • Occupational chemical exposures in combination with unusual working hours 

  Lie, Jenny-Anne S.; Zienolddiny-Narui, Shan; Bråtveit, Magne (GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2023-10-12)
  A significant proportion of the work force is employed in unusual work schedules. The combined effects of working hours and chemical agents at the workplace may depend on the duration and/or timing of exposure. However, ...
 • Arbetsskador och trafikskador: analys av historiska data 

  Ulfvarson, Ulf (GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2023-02-25)
  Rapporten presenterar ett sätt att söka riskfaktorer för arbetsskador och trafik-skador i historiskt material. Korrelations- och regressionsanalyser har utförts med tidsserier av anmälda fall av arbetsskador och trafikskador, ...
 • Fysisk (in)aktivitet i kontorsmiljöer 

  Mathiassen, Svend Erik; Hallman, David (GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2022-10-20)
  Denna rapport ger en systematisk översikt av studier som använt objektiva, tekniska mätmetoder för att belysa hur anställda med kontorsarbete fördelar sin arbetstid mellan olika fysiska aktiviteter (sitta, stå och gå) eller ...
 • Hand Eczema 

  Agner, Tove; E Ebbehøj, Niels (GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2022-10-14)
  Hand eczema is a common disease in the general population and even more common in specific occupations where hands are intensively exposed to irritants and allergens. More than 15% of the population is affected during their ...
 • Röntgendiagnosticerad handartros i relation till exponering för handöverförda vibrationer 

  Nilsson, Tohr; Wahlström, Jens; Reierth, Eirik; Burström, Lage (GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2022-10-06)
  Det finns idag ingen uppdaterad evidensbaserad systematisk kunskapsöversikt för sambandet mellan hand-arm vibrationsexponering och röntgen diagnosticerad artros i finger- och handled respektive för benuppluckring (malaci) ...
 • Approaches for the setting of occupational exposure limits(OELs) for carcinogens 

  Högberg, Johan; Järnberg, Jill (Samhällsmedicin och folkhälsa, 2022-07-05)
  Högberg J, Järnberg J. The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 154. Approaches for the setting of occupational exposure limits (OELs) for carcinogens. Arbete och Hälsa ...
 • Dupuytrens sjukdom i relation till exponering för handöverförda vibrationer 

  Nilsson, Thor; Wahlström, Jens; Reierth, Eirik; Burström, Lage (Samhällsmedicin och folkhälsa, 2022-05-30)
  Kunskapsöversikten syftar till att specifikt besvara frågan om risk för Dupuytrens sjukdom i relation till exponering för handöverförda vibrationer. Litteraturgenomgången följde PRISMAs systematiska metod omfattande databaserna ...
 • Luftvägsvirus vid arbetsplatser - Smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder 

  Löndahl, Jakob; Alsved, Malin; Thuresson, Sara; Fraenkel, Carl-Johan (GÖTEBORGS UNIVERSITET Avd för Samhällsmedicin och Folkhälsa, 2021-12-06)
  Att spridning av sjukdomsframkallande luftvägsvirus kostar samhället enorma resurser har blivit uppenbart för alla under covid-19, men ovälkomna virus har varit människans följeslagare genom hela historien och ständigt ...
 • Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke eller risk för ny stroke: en kunskapsöversikt 

  Jood, Katarina; Fransson, Eleonor (Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, 2021-03-22)
  Syftet med kunskapsöversikten var att sammanfatta och värdera kunskapsläget vad gäller arbetsrelaterade faktorer som påverkar återgång i arbete efter stroke och om det finns faktorer i arbetslivet som kan påverka risken ...
 • Sambandet mellan kemiska exponeringar i arbetsmiljön och risken att utveckla ledgångsreumatism 

  Ilar, Anna; Klareskog, Lars; Alfredsson, Lars (Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-12-21)
  Inledning: Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit, RA) är en sjukdom som främst drabbar lederna, men som också kan påverka många andra organ, med till exempel hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och vissa typer av blodcancer som ...
 • The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 153. Occupational chemical exposures and cardiovascular disease 

  Sjögren, Bengt; Bigert, Carolina; Gustavsson, Per (Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-08-28)
  The main task of the Nordic Expert Groupfor Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals (NEG) is to produce criteria documents to be used by the regulatory authoritiesasthescientific basis ...
 • Kunskapsöversikter inom arbetslivsområdet 

  Järvholm, Bengt (Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 2020-02-17)
  Böcker har traditionellt varit en vanlig form av kunskapsöversikt inom de flesta vetenskapsområden. Översikter har också sedan länge publicerats i vetenskap-liga tidskrifter i de flesta vetenskapsområden. Under slutet av ...
 • Arbete efter hjärtinfarkt – en kunskapssammanställning 

  Gustavsson, Per; Ljungman, Petter (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-10-28)
  De senaste ca 20-30 åren har det skett en fortlöpande förändring av flera faktorer som påverkar risken för hjärtinfarkt i Sverige. Mycket tyder på att flera riskfaktorer för hjärtinfarkt har minskat samtidigt som de ...
 • The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 152. Inorganic chloramines 

  Wastensson, Gunilla; Eriksson, Kåre (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-09-03)
  Inorganic chloramines, i.e. monochloramine (NH2Cl), dichloramine (NHCl2) and trichloramine (NCl3), are formed when free1 chlorine reacts with nitrogen-containing substances present in e.g. chlorinated (disinfection) water ...
 • Systematiska kunskapsöversikter; 14. Kan arbeid over skulderhøyde forårsake skulderlidelser – en systematisk litteraturgjennomgang 

  Koch, Markus; Wærsted, Morten; Veiersted, Kaj Bo (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-05-14)
  Arbeid med hevete armer har vært regnet som en risikofaktor for skulderlidelser, men noen systematiske kritiske litteraturgjennomganger av arbeidsrelaterte risikofaktorer konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig bevis ...
 • En svensk arbetsmiljöhistoria – Arbetsmiljöinstituten och företagshälsovården 

  Vingård, Eva; Elgstrand, Kaj; Jensen, Irene (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2018-12-15)
  I Arbete och Hälsa har det under de första 50 åren sedan starten 1967 publicerats 1076 artiklar och rapporter. Innehållet speglar till viss del hur arbetsmiljön har förändrats under dessa år. Redan tidigt i industrialiserings ...
 • Systematiska kunskapsöversikter; 13. Suicide in the employed population: A review of epidemiology, risk factors and prevention activities 

  Milner, Allison; D LaMontagne, Anthony (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2018-11-21)
  This review described current evidence about the relationship between workplace exposures and suicidal outcomes, including thoughts about suicide, suicide attempts, and death due to suicide. First, an overview of suicide ...
 • Systematiska kunskapsöversikter; 12. Arbejdsrelaterede risikofaktorer for slidgigt i tommelens rodled 

  Bach Lund, Christina; Mikkelsen, Sigurd; Frølund Thomsen, Jane (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2018-09-11)
  Denna utgåva (Arbete och Hälsa 2018;52(4)) ingår i den serie av systematiska kunskapssammanställningar som ges ut av Göteborgs Universitet med finansiellt stöd av AFA Försäkring. Dessa kunskapssammanställningar hade sin ...
 • 151. Occupational skin exposure to chemicals 

  Julander, Anneli; Boman, Anders; Johanson, Gunnar; Lidén, Carola (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2018-04-25)
  Hudexponering för kemikalier kan ske genom kontakt med luft, fasta material, vätskor, kontaminerade ytor eller genom avsiktlig applicering. Hudexponering kan orsaka upptag genom huden, hudsensibilisering och hudirritation, ...
 • The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 150. Silicon carbide 

  D. Bugge, Merete; Skaug, Vidar; Bye, Erik (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2018-01-20)
  Silicon carbide (SiC) is a rare naturally occurring mineral, but manufactured industrially at a large scale. SiC may exist in non-fibrous (angular) and fibrous forms (polycrystalline fibres and single crystal whiskers). ...

View more