GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Systematiska kunskapsöversikter; 12. Arbejdsrelaterede risikofaktorer for slidgigt i tommelens rodled


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/57599

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_57599_1.pdfFulltext256KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 75 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Systematiska kunskapsöversikter; 12. Arbejdsrelaterede risikofaktorer for slidgigt i tommelens rodled
Authors: Bach Lund, Christina
Mikkelsen, Sigurd
Frølund Thomsen, Jane
Issue Date: 11-Sep-2018
Extent: 29
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2018;52(4)
Keywords: Artros
Karpometakarpalleden
Kunskapssammanställning
Arbetsskadeförsäkring
Abstract: Denna utgåva (Arbete och Hälsa 2018;52(4)) ingår i den serie av systematiska kunskapssammanställningar som ges ut av Göteborgs Universitet med finansiellt stöd av AFA Försäkring. Dessa kunskapssammanställningar hade sin bakgrund i ett behov att ange riktlinjer för hur man fastställer samband i arbetsskadeförsäkringen. Dessa systematiska kunskapssammanställningar har som syfte att beskriva arbetsmiljöns betydelse för uppkomst eller försämring av sjukdom eller symptom i ett bredare perspektiv. Den... more
ISBN: 978-91-85971-70-1
URI: http://hdl.handle.net/2077/57599
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011