GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Systematiska kunskapsöversikter; 14. Kan arbeid over skulderhøyde forårsake skulderlidelser – en systematisk litteraturgjennomgang


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/60267

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_60267_1.pdf1196KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Systematiska kunskapsöversikter; 14. Kan arbeid over skulderhøyde forårsake skulderlidelser – en systematisk litteraturgjennomgang
Authors: Koch, Markus
Wærsted, Morten
Veiersted, Kaj Bo
Issue Date: 14-May-2019
Extent: 79
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Organization: Avdeling for arbeidspsykologi- og fysiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo, Norge
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2019;53(1)
Keywords: Arbete över axelhöjd
Arbeid over skulderhøyde
Slitningar i axlar
Skulderlidelser
arbetsrelaterade riskfaktorer
arbeidsrelaterte risikofaktorer
Abstract: Arbeid med hevete armer har vært regnet som en risikofaktor for skulderlidelser, men noen systematiske kritiske litteraturgjennomganger av arbeidsrelaterte risikofaktorer konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig bevis for årsakssammenheng. Vitenskapsrådet ved AFA Försäkring i Sverige tok derfor initiativ til en litteraturgjennomgang. Et systematisk søk ble utført Medline, Embase og Health and Safety Science Abstracts. Kriterier for inkludering av artikler var informasjon om arbeid med hevete... more
ISBN: 978-91-85971-73-2
URI: http://hdl.handle.net/2077/60267
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011