GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke eller risk för ny stroke: en kunskapsöversikt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68098

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68098_1.pdfMain article1350KbAdobe PDF
View/Open
Title: Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke eller risk för ny stroke: en kunskapsöversikt
Authors: Jood, Katarina
Fransson, Eleonor
Issue Date: 22-Mar-2021
Extent: 66
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Organization: Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och hälsa
2021;55(1)
Keywords: stroke
arbetsliv
Abstract: Syftet med kunskapsöversikten var att sammanfatta och värdera kunskapsläget vad gäller arbetsrelaterade faktorer som påverkar återgång i arbete efter stroke och om det finns faktorer i arbetslivet som kan påverka risken för att återinsjukna i stroke. En litteratursökning genomfördes i tre databaser och omfattade studier publicerade till och med januari 2019. För att en studie skulle tas med i kunskapssammanställningen krävdes att: – det var en originalartikel – studiepopulationen utgjordes av... more
ISBN: 978-91-85971-79-4
ISSN: 0346–7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/68098
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011