GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

En svensk arbetsmiljöhistoria – Arbetsmiljöinstituten och företagshälsovården


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/59532

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_59532_1.pdf939KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: En svensk arbetsmiljöhistoria – Arbetsmiljöinstituten och företagshälsovården
Authors: Vingård, Eva
Elgstrand, Kaj
Jensen, Irene
Issue Date: 15-Dec-2018
Extent: 47
Publication type: report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2018;52(6)
Keywords: Arbetsmiljöinstitut
arbetsmiljöfrågor
industrihälsovård
företagshälsovård
Abstract: I Arbete och Hälsa har det under de första 50 åren sedan starten 1967 publicerats 1076 artiklar och rapporter. Innehållet speglar till viss del hur arbetsmiljön har förändrats under dessa år. Redan tidigt i industrialiserings fotspår anställdes läkare av större företag för att i första hand ta hand om olycksfall. Långt in på 1950-talet fanns dock fortfarande endast ett femtiotal stora företag som hade industrihälsovård. Det var inom denna kår av industriläkare som principerna för företagshäl... more
ISBN: 978-91-85971-71-8
URI: http://hdl.handle.net/2077/59532
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011