GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Sambandet mellan kemiska exponeringar i arbetsmiljön och risken att utveckla ledgångsreumatism


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67204

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67204_1.pdfTidskrift988KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sambandet mellan kemiska exponeringar i arbetsmiljön och risken att utveckla ledgångsreumatism
Authors: Ilar, Anna
Klareskog, Lars
Alfredsson, Lars
Issue Date: 21-Dec-2020
Extent: 75
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
Organization: Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och hälsa
2020;54(3)
Keywords: Ledgångsreumatism
Reumatoid artrit
kemiska exponeringar i arbetsmiljön
prevention
Abstract: Inledning: Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit, RA) är en sjukdom som främst drabbar lederna, men som också kan påverka många andra organ, med till exempel hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och vissa typer av blodcancer som följd. Sjukdomen drabbar ca 0.5-1.0 % av befolkningen i världen, med geografiska variationer som tycks bero av både genetik och omgivning. RA är därmed en sjukdom som beror av både genetik och miljö och framför allt av en samverkan mellan genetiska varianter och faktorer i omgi... more
ISBN: 978-91-85971-78-7
Description: Kontaktuppgifter för beställning av enstaka nummer av tidskriften Arbete och hälsa: arbeteochhalsa@amm.gu.se
URI: http://hdl.handle.net/2077/67204
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011