GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

151. Occupational skin exposure to chemicals


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/56215

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_56215_1.pdfFulltext1582KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 125 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: 151. Occupational skin exposure to chemicals
Authors: Julander, Anneli
Boman, Anders
Johanson, Gunnar
Lidén, Carola
Issue Date: 25-Apr-2018
Extent: 69
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Organization: Arbetsmiljöverket
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2018;52(3)
Keywords: eksem
hudexponering
hudirritation
hudmärkning
hudsensibilisering
hudupptag
kontaktallergen
kontaktallergi
Abstract: Hudexponering för kemikalier kan ske genom kontakt med luft, fasta material, vätskor, kontaminerade ytor eller genom avsiktlig applicering. Hudexponering kan orsaka upptag genom huden, hudsensibilisering och hudirritation, i synnerhet vid upprepad eller långvarig exponering. Upp till 30% av yrkessjukdomarna i Europa utgörs av hudsjukdomar. De viktigaste yttre riskfaktorerna är exponering för hudsensibiliserande ämnen (kontaktallergen), hudirriterande ämnen och våtarbete. Hudexponering för kemika... more
ISBN: 978-91-85971-69-5
URI: http://hdl.handle.net/2077/56215
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011