GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Arbete efter hjärtinfarkt – en kunskapssammanställning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/62254

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_62254_1.pdf778KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Arbete efter hjärtinfarkt – en kunskapssammanställning
Authors: Gustavsson, Per
Ljungman, Petter
Issue Date: 28-Oct-2019
Extent: 45
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Organization: AFA Försäkring
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2019;53(3)
Keywords: hjärtinfarkt
arbetsförmåga
arbete efter infarkt
återgång i arbete
riskfaktorer för hjärtinfarkt
rehabilitering
riskfaktorer för reinfarkt
Abstract: De senaste ca 20-30 åren har det skett en fortlöpande förändring av flera faktorer som påverkar risken för hjärtinfarkt i Sverige. Mycket tyder på att flera riskfaktorer för hjärtinfarkt har minskat samtidigt som de diagnostiska kriterierna har skärpts, vilket gör att vi idag kan identifiera tillståndet i ett tidigare skede och innan stor skada har skett. Till detta har behandlingsarsenalen och strukturen kring uppföljning och rehabilitering efter hjärtinfarkt stärkts. En genomgången hjärtin... more
ISBN: 978-91-85971-75-6
URI: http://hdl.handle.net/2077/62254
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011