GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Kunskapsöversikter inom arbetslivsområdet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63421

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63421_1.pdf459KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Kunskapsöversikter inom arbetslivsområdet
Authors: Järvholm, Bengt
Issue Date: 17-Feb-2020
Extent: 40
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2020;54(1)
Keywords: Kunskapsöversikter
arbetslivsområdet
evidensbaserad medicin
Publication bias
systematisk översikt
Abstract: Böcker har traditionellt varit en vanlig form av kunskapsöversikt inom de flesta vetenskapsområden. Översikter har också sedan länge publicerats i vetenskap-liga tidskrifter i de flesta vetenskapsområden. Under slutet av 1900-talet upp-stod en diskussion om kunskapsöversikter som behandlade effekter av läke-medel. Man konstaterade att olika författare refererade till olika studier och att författare som hade bindningar till läkemedelsindustrin ofta beskrev effekterna i mer positiva termer. Archi... more
ISBN: 978-91-85971-76-3
URI: http://hdl.handle.net/2077/63421
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011