Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildnings (NSHU) publikationsarkiv innehåller främst projektrapporter från offentligt finansierade pedagogiska utvecklingsprojekt inom högskolan perioden 2000 - 2009. Den innehåller även officiella publikationer som statistik och användarundersökningar.

NSHU arbetade mellan 2006 och 2008 med att stimulera pedagogisk utveckling inom den svenska högskolan. NSHU var en sammanslagning av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Rådet för högre utbildning.

Förutom projektrapporter från dessa tre verksamheter innehåller publikationsarkivet även rapporter från Distansutbildningsmyndigheten (Distum), som var en föregångare till Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

NSHU:s verksamhetsområden var pedagogisk utveckling i allmänhet, och de två specialområdena breddad rekrytering och IT-stödd distansutbildning. Myndigheten låg i Härnösand.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Conceptions of evaluation 

  Peterson, Gustav Jakob (2007-08)
 • Gender-Aware Course Reform in Scientific Computing 

  Larsson, Elisabeth; Pålsson, Stefan; Rantakokko, Jarmo; von Sydow, Lina; Thuné, Michael (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010)
  The objective of the course reform project presented here was to perform a top-to-bottom reform of the introductory courses in Scientific Computing at Uppsala University. The reform was made gender-aware to make the ...
 • Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet 

  Åsa Ryegård; Karin Apelgren; Thomas Olsson; Mälardalens högskola; Uppsala Universitet; Lunds universitet (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010-04-16)
 • Avrapportering av Nätverket för IT i högre utbildning för åren 2008 och 2009 

  Lindegren, Mia (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010-03-01)
  Nätverket för IT i högre utbildning består av aktiva lärare som använder IT i undervisningen och av personal från stöd- och utvecklingsenheter för användning av IT i undervisning. Syftet med nätverket är att: Initiera ...
 • Modeller för lärandemål 

  Melin, Ulf; Axelsson, Karin; Wedlund, Tommy; Hjalmarsson, Anders; Keller, Christina (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010)
  The point of departure for the present project was the Degree Ordinance (SFS 2006:1053). Keywords as knowledge, understanding, ability, skills, assessment, and perspectives are focused. When applying learning outcomes the ...
 • Att nå målet 

  Hultberg, Cecilia K. (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010)
  The project To reach the goal starts out from the assumption that individuals’ ways of participating in activities depends on their understanding of its purpose. Hence, teachers’ and students’ understanding of teachers’ ...
 • Vem äger lärandet? 

  Hultberg, Cecilia K. (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010)
  This project is connected to The Innovative Conservatoire (ICON), a European research network between well-reputed conservatoires. The research is, to a large extent, collaborative, conducted together with teaching ...
 • Improved Support for Master’s Thesis Projects in Software Engineering 

  Dodig-Crnkovic, Gordana; Lüders, Frank; Höst, Martin; Feldt, Robert (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010)
  The aim of the project described in this report was to develop improved support for both students and advisors in the different phases of Master’s thesis projects in software engineering. The work was done in several ...
 • Rapport Validering West 

  Crespo, Alejandro; Danielsson, Mattias; Fjällman, Elisabeth; Johansson, Anngreth; Karlsson, Ingvar (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2009)
  Validering West är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Syftet med projektet har varit att skapa en gemensam övergripande modell för bedömning av reell kompetens för ...
 • P@rable Project 

  Granberg, Carina; Hudson, Brian; Bodén, Annelie; Scherp, Hans-Åke; Scherp, Gun-Britt; Liljeqvist, Håkan; Johansson, Magnus; Österlund, Dag (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2009)
  P@rable-projektet har fokuserat IT-stödda processbaserade arbetsformer. Lärarutbildningar och VFU-skolor i Karlstad, Linköping och Umeå har deltagit i projektet. De arbetsformer som studerats är föreställningskartor, digital ...
 • Klinisk slutexamination i tandhygienistprogrammet vid fyra lärosäten 

  Larsson, Anna-Britta; Müller, Görel; Jacobsson, Brittmarie; Lindmark, Ulrika; Andersson, Pia; Mårtensson, Carina; Olsson, Margaretha; Rolandsson, Margot; Sundberg, Nina (2009-11-10)
  Den legitimerade tandhygienisten har en nyckelroll inom promotion och prevention i svensk tandvård. I arbetet som tandhygienist krävs att kunna arbeta självständigt och ta väl underbyggda beslut för att ge en god och ...
 • Plagiat – En pedagogisk utmaning 

  Nilsson, Lars-Erik; Lönn Svensson, Anngerd; Orlenius, Kennert (2009-11-04)
  Projektet Plagiat – en pedagogisk modell vill stödja uppbyggnaden av en säker miljö för studenter som skall lära sig skriva i akademiska former. Projektet berör också plagiering som en angelägen examinationsproblematik ...
 • Klinisk slutexamination i tandhygienistprogrammet vid fyra lärosäten 

  Larsson, Anna-Britta; Müller, Görel; Jacobsson, Brittmarie; Lindmark, Ulrika; Andersson, Pia; Mårtensson, Carina; Olsson, Margaretha; Rolandsson, Margot; Sundberg, Nina (NSHU : Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2009)
  The registered dental hygienist has a key role in promotion and prevention within Swedish dental care. Working as a dental hygienist requires an ability to work independently and make well-grounded decisions in order to ...
 • Internationalisering av den högre utbildningen - en utvärdering av akademiskt lärarutbyte mellan länder 

  Annerblom, Marie-Louise (Rådet för högre utbildning, 2002)
  Denna rapport behandlar internationalisering inom den högre utbildningen. Inledningsvis ges en kort beskrivning av utvecklingen inom den högre utbildningen med utgångspunkt i globaliseringsprocessen och dess konsekvenser ...
 • Inte möjligt att försätta berg, men väl att bestiga dem! 

  Rissler, Anita (Rådet för högre utbildning, 2004)
  Utvärdering av Sommarinstituten år 2000 och år 2001 med fokus på deltagarnas pedagogiska verksamhet
 • Förnyelse av medicinska grundutbildningar genom teknik- och mediastöd 

  Hulting, Anna-Lena; Petersson, Göran; Ahlin, Kjell-Åke; Lundquist, Per-Gotthard; Attström, Rolf; Rydmark, Martin; Boberg, Jonas; Fors, Uno; Södersten, Kristoffer (Rådet för högre utbildning, 2004-08-22)
  Slutrapport från Medcal, Rådets för högre utbildnings kommitté för kollaborativt och aktivt lärande inom medicin, odontologi och veterinärmedicin åren 1993-2003
 • Redogörelse för Lärarutbildningsgruppens arbete 

  Alexandersson, Mikael (Rådet för högre utbildning, 2004-09-10)
  Lärarutbildningsgruppen vid Rådet var verksam under perioden 1/9 2001 till och med 31/12 2003, dvs. i 2.5 år. I samband med tillskapandet av gruppen överlämnades en instruktion från Rådet. Lärarutbildningsgruppen, som kom ...
 • The Swedish Summer Institute 2004 - Learners for Change 

  Gustafsson, Magnus; Rurling, Åsa; Ekman, Per (Rådet för högre utbildning, 2004)
  The objective of this report is to account for some of the factors that affected the delivery of the Summer Institute 2004 and to document some of the ideas and issues that we seek to pursue during the Summer Institute ...
 • Closing Report From the Summer Institute 2003 

  Kirchhoff, Magnus; Rurling, Åsa (Rådet för högre utbildning, 2003)
  The “Participants Evaluation” part of this text is gathered and written by Åsa Rurling. Magnus Kirchhoff is responsible for the rest of this text. To keep the values and nuances in the language, the participants notes are ...

View more