GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >

Publikationsarkiv för NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning : [269]

Community home page

Logo
 
 
or browse 

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildnings (NSHU) publikationsarkiv innehåller främst projektrapporter från offentligt finansierade pedagogiska utvecklingsprojekt inom högskolan perioden 2000 - 2009. Den innehåller även officiella publikationer som statistik och användarundersökningar.

NSHU arbetade mellan 2006 och 2008 med att stimulera pedagogisk utveckling inom den svenska högskolan. NSHU var en sammanslagning av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Rådet för högre utbildning.

Förutom projektrapporter från dessa tre verksamheter innehåller publikationsarkivet även rapporter från Distansutbildningsmyndigheten (Distum), som var en föregångare till Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

NSHU:s verksamhetsområden var pedagogisk utveckling i allmänhet, och de två specialområdena breddad rekrytering och IT-stödd distansutbildning. Myndigheten låg i Härnösand.

Collections in this community

 

 

© Göteborgs universitet 2011