GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Publikationsarkiv för NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning >
Rapporter från Rådet för högre utbildning >

Internationalisering av den högre utbildningen - en utvärdering av akademiskt lärarutbyte mellan länder


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19305

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19305_1.pdf159KbAdobe PDF
View/Open
Title: Internationalisering av den högre utbildningen - en utvärdering av akademiskt lärarutbyte mellan länder
Authors: Annerblom, Marie-Louise
Issue Date: 2002
Publication type: report
Publisher: Rådet för högre utbildning
Abstract: Denna rapport behandlar internationalisering inom den högre utbildningen. Inledningsvis ges en kort beskrivning av utvecklingen inom den högre utbildningen med utgångspunkt i globaliseringsprocessen och dess konsekvenser för män och kvinnor inom universitetet. Därefter redogörs för några internationella satsningar inom svenskt högskoleväsende under de senaste åren. 1993 avsatte regeringen 15 miljoner till Rådet för högskoleutbildning för att öka internationaliseringen inom den högre utbildninge... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19305
Appears in Collections:Rapporter från Rådet för högre utbildning

 

 

© Göteborgs universitet 2011