GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Publikationsarkiv för NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning >
Rapporter från Rådet för högre utbildning >

Redogörelse för Lärarutbildningsgruppens arbete


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19301

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19301_1.pdf120KbAdobe PDF
View/Open
Title: Redogörelse för Lärarutbildningsgruppens arbete
Authors: Alexandersson, Mikael
Issue Date: 10-Sep-2004
Publication type: report
Publisher: Rådet för högre utbildning
Abstract: Lärarutbildningsgruppen vid Rådet var verksam under perioden 1/9 2001 till och med 31/12 2003, dvs. i 2.5 år. I samband med tillskapandet av gruppen överlämnades en instruktion från Rådet. Lärarutbildningsgruppen, som kom att benämnas ALFA (Arbetsgruppen för stöd till lärarutbildningens förnyelse), har efter bästa förmåga strävat efter att leva upp till de förväntningar som in-struktionen medförde.
URI: http://hdl.handle.net/2077/19301
Appears in Collections:Rapporter från Rådet för högre utbildning

 

 

© Göteborgs universitet 2011