GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Publikationsarkiv för NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning >
Rapporter från NSHU >

Conceptions of evaluation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/53243

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_53243_1.pdfFull text986KbAdobe PDF
View/Open
Title: Conceptions of evaluation
Authors: Peterson, Gustav Jakob
Editors: Karlsson Vestman, Ove
Issue Date: Aug-2007
Extent: 159 s.
Publication type: report
Organization: NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Mälardalens högskola
Series/Report no.: Rapport NSHU
8:2007
ISBN: 978-91-85777-19-8
Related work: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:353626/FULLTEXT01.pdf
URI: http://hdl.handle.net/2077/53243
Appears in Collections:Rapporter från NSHU

 

 

© Göteborgs universitet 2011