Recent Submissions

 • Conceptions of evaluation 

  Peterson, Gustav Jakob (2007-08)
 • Gender-Aware Course Reform in Scientific Computing 

  Larsson, Elisabeth; Pålsson, Stefan; Rantakokko, Jarmo; von Sydow, Lina; Thuné, Michael (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010)
  The objective of the course reform project presented here was to perform a top-to-bottom reform of the introductory courses in Scientific Computing at Uppsala University. The reform was made gender-aware to make the ...
 • Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet 

  Åsa Ryegård; Karin Apelgren; Thomas Olsson; Mälardalens högskola; Uppsala Universitet; Lunds universitet (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010-04-16)
 • Avrapportering av Nätverket för IT i högre utbildning för åren 2008 och 2009 

  Lindegren, Mia (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010-03-01)
  Nätverket för IT i högre utbildning består av aktiva lärare som använder IT i undervisningen och av personal från stöd- och utvecklingsenheter för användning av IT i undervisning. Syftet med nätverket är att: Initiera ...
 • Modeller för lärandemål 

  Melin, Ulf; Axelsson, Karin; Wedlund, Tommy; Hjalmarsson, Anders; Keller, Christina (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010)
  The point of departure for the present project was the Degree Ordinance (SFS 2006:1053). Keywords as knowledge, understanding, ability, skills, assessment, and perspectives are focused. When applying learning outcomes the ...
 • Att nå målet 

  Hultberg, Cecilia K. (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010)
  The project To reach the goal starts out from the assumption that individuals’ ways of participating in activities depends on their understanding of its purpose. Hence, teachers’ and students’ understanding of teachers’ ...
 • Vem äger lärandet? 

  Hultberg, Cecilia K. (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010)
  This project is connected to The Innovative Conservatoire (ICON), a European research network between well-reputed conservatoires. The research is, to a large extent, collaborative, conducted together with teaching ...
 • Improved Support for Master’s Thesis Projects in Software Engineering 

  Dodig-Crnkovic, Gordana; Lüders, Frank; Höst, Martin; Feldt, Robert (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010)
  The aim of the project described in this report was to develop improved support for both students and advisors in the different phases of Master’s thesis projects in software engineering. The work was done in several ...
 • Rapport Validering West 

  Crespo, Alejandro; Danielsson, Mattias; Fjällman, Elisabeth; Johansson, Anngreth; Karlsson, Ingvar (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2009)
  Validering West är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Syftet med projektet har varit att skapa en gemensam övergripande modell för bedömning av reell kompetens för ...
 • P@rable Project 

  Granberg, Carina; Hudson, Brian; Bodén, Annelie; Scherp, Hans-Åke; Scherp, Gun-Britt; Liljeqvist, Håkan; Johansson, Magnus; Österlund, Dag (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2009)
  P@rable-projektet har fokuserat IT-stödda processbaserade arbetsformer. Lärarutbildningar och VFU-skolor i Karlstad, Linköping och Umeå har deltagit i projektet. De arbetsformer som studerats är föreställningskartor, digital ...
 • Klinisk slutexamination i tandhygienistprogrammet vid fyra lärosäten 

  Larsson, Anna-Britta; Müller, Görel; Jacobsson, Brittmarie; Lindmark, Ulrika; Andersson, Pia; Mårtensson, Carina; Olsson, Margaretha; Rolandsson, Margot; Sundberg, Nina (2009-11-10)
  Den legitimerade tandhygienisten har en nyckelroll inom promotion och prevention i svensk tandvård. I arbetet som tandhygienist krävs att kunna arbeta självständigt och ta väl underbyggda beslut för att ge en god och ...
 • Plagiat – En pedagogisk utmaning 

  Nilsson, Lars-Erik; Lönn Svensson, Anngerd; Orlenius, Kennert (2009-11-04)
  Projektet Plagiat – en pedagogisk modell vill stödja uppbyggnaden av en säker miljö för studenter som skall lära sig skriva i akademiska former. Projektet berör också plagiering som en angelägen examinationsproblematik ...
 • Klinisk slutexamination i tandhygienistprogrammet vid fyra lärosäten 

  Larsson, Anna-Britta; Müller, Görel; Jacobsson, Brittmarie; Lindmark, Ulrika; Andersson, Pia; Mårtensson, Carina; Olsson, Margaretha; Rolandsson, Margot; Sundberg, Nina (NSHU : Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2009)
  The registered dental hygienist has a key role in promotion and prevention within Swedish dental care. Working as a dental hygienist requires an ability to work independently and make well-grounded decisions in order to ...
 • Interaktiv återkoppling mellan laborationer och teori i kemiundervisningen 

  Elvingson, Christer; Mukhtar, Emad (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2008)
  Målet med projektet var att förstärka kopplingen mellan den teoretiska och laborativa delen av undervisningen i fysikalisk kemi och samtidigt ge studenterna möjlighet till bättre förberedelse även inför de praktiska momenten. ...
 • Att använda case-metoden i grundutbildningen i Historia 

  Ericsson, Peter (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2008)
  Implementing the case-method into undergraduate educa-tion in History The purpose of the project is to introduce the case-method into under-graduate education in History. This has been achieved by constructing a number ...
 • Att synliggöra handledning av självständiga arbeten som stöd för studenter och handledare 

  Hård av Segerstad, Helene; Setterud, Helen; Salerud, Göran (2008-11-17)
  Handledning har identifierats som en av de viktigaste faktorerna för att studenter ska lyckas med sina masterarbeten. I det här projektet har vi prövat en alternativ modell av handledning i två akademiska miljöer. Den ...
 • SEED : Sweden’s English Educational Database for tertiary education: Creating a platform for sharing and collaboration 

  Shaw, Philip; Deutschman, Mats; Hincks, Rebecca; Hudson, Jean; Minugh, David; Nygren, Åse (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2008)
  In this report we describe an attempt to build up an inter-university network among active teachers and students throughout Sweden, its failures and successes, and the general lessons that can be learnt from the experience.
 • Ökad förståelse för kemi genom arbete med bilder 

  Dahlman, Ylva; Boman, Mats (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2008)
  Specific art activities were introduced at the chemistry program at Uppsala University during the academic year 2006/07 at three different university levels: a) the preparatory year for natural science students, b) the ...
 • Pedagogisk och metodologisk verktygslåda för intersektionalitetsstudier inom antikämnet 

  Leppänen Sjöberg, Birgitta (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2008-11-14)
  Projektets syfte var att skapa en pedagogisk plattform för studenter och lärare kring frågor om intersektionalitet inom ramen av akademisk utbildning i antikämnet. Målet för projektet var att skapa en webbaserad plattform ...

View more