GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Publikationsarkiv för NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning >
Rapporter från NSHU >

Avrapportering av Nätverket för IT i högre utbildning för åren 2008 och 2009


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22032

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22032_1.pdfRapport80KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_22032_2.pdfBilaga 1-3282KbAdobe PDF
View/Open
Title: Avrapportering av Nätverket för IT i högre utbildning för åren 2008 och 2009
Authors: Lindegren, Mia
Issue Date: 1-Mar-2010
Extent: 11 s.
Publication type: report
Publisher: Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Organization: Uppsala universitet
Series/Report no.: Rapporter från NSHU
Abstract: Nätverket för IT i högre utbildning består av aktiva lärare som använder IT i undervisningen och av personal från stöd- och utvecklingsenheter för användning av IT i undervisning. Syftet med nätverket är att: Initiera och driva utvecklingen av resurser och arbetssätt avseende medierat lärande, virtuella lärmiljöer, ny teknik, förändrad lärarroll, öppna lärresurser mm. Utgöra ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte, initiering av gemensam utbildningsinfrastruktur och andra former av s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22032
Appears in Collections:Rapporter från NSHU

 

 

© Göteborgs universitet 2011