Now showing items 21-33 of 33

  • Tjära på trätak 

   Källbom, Arja (2015-05)
   Produktionen av tjära i Sverige har under 1900-talet i princip helt upphört. Det har lett till ett stort kunskapsbortfall inom området. I boken presenteras tillverkningsmetoder för tjära, tjärans materialkarakteristik och ...
  • Vedeldade bakugnar 

   Andersson, Erik (2015-04)
   En undersökning av äldre bakugnars konstruktion och funktion där 17 bakugnar undersökts.
  • Vattenglas- och silikatfärg. Historik, karakteristik och användning 

   Källbom, Arja (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2015-03)
   I denna gästhantverkarstudie undersöker Arja Källbom materialet vattenglas som bland annat används för att göra färg. Vattenglas är ett flytande silikat som framställs genom att smälta kvarts med pottaska eller soda. Studien ...
  • Liehandboken 

   Stenholm Jakobsen, Rune (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2015-03)
   Liehandboken är en djupgående hantverksdokumentation av verktyget lie, hur lien hanteras, slåtterteknik och mycket annat. I det avslutande kapitlet finns råd till beställare och handledning för upphandlingar.
  • Hantverkslaboratorium 

   Almevik, Gunnar; Bergström, Lars; Löfgren, Eva; Hantverkslaboratoriet (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2011-02)
   Hantverkslaboratorium är en antologi med 22 olika artiklar om hantverk och kulturvård. Boken är producerad av Hantverkslaboratoriet, nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk. 2008 tog Riksantikvarieämbetet och Göteborgs ...
  • Hantverkare emellan 

   Almevik, Gunnar; Höglund, Sara; Winbladh, Anna; Hantverkslaboratoriet (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2014-10)
   I boken möts hantverkare för att tala om hantverksmetoder, material och redskap, men också om olika yrkesvägar och sätt att lära sig hantverk. Sammantaget har sjutton erfarna hantverkare från Sverige och Norge intervjuats ...
  • Maskinhyvlade stickspån 

   Johansson, Anna; Anderson, Nils-Eric; Lindblad, Linda (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2014-06)
   I ett projekt om stickspån har tio spåntillverkare och spånläggares erfarenheter av spånhyvling och läggning dokumenterats och sammanställts. Projektet har fokuserat på frågor om hållbarhet, kvalitet och beprövad erfarenhet.
  • Målning av takplåt på kulturhistoriska byggnader. En kunskapssammanställning 

   Källbom, Arja (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2014-04)
   Artikeln sammanfattar kunskapsläget inom området målning av takplåt. Det är ett komplext område där det finns motstridiga erfarenheter. Det saknas bra arbetsbeskrivningar som tar hänsyn till tekniska, ekonomiska, miljömässiga ...
  • Hamla lövträd - en manual 

   Stenholm Jakobsen, Rune (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2013-06-25)
   Hamla lövträd är en manual för hamling av olika lövträd som av tradition har hamlats i Sverige. Boken är resultatet av ett projekt som drivits vid Hantverkslaboratoriet på Göteborgs universitet.
  • Mjölk- och kaseinfärger 

   Källbom, Arja (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2013-01-28)
   Mjölk- och kaseinfärger har varit mycket vanliga under 1900-talets uppbyggnad av folkhemmet. I studien återerövras kunskaper om kaseinfärger ur både ett teoretiskt och hantverksmässigt perspektiv.
  • Erfarenheter av bränning och släckning av Kinnekullekalksten 

   Eriksson, Jonny (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2012-11)
  • August Holmbergs byggnadslära 

   Holmberg, August (Nordiska museets förlag, 2006)
   Kunskapen om den folkliga träbyggnadskonsten som traderades från en generation till nästa återfinner vi inte i byggnadsläror och handböcker. Den har följt timmermannen och hantverkaren. Men i Nordiska museets arkiv ...
  • Rostskyddsbehandling av takplåt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

   Källbom, Arja; Höglund, Sara (redaktör) (Hantverkslaboratoriet, 2018-06-05)
   Den här boken ger vägledning för bedömningar och välgrundade beslut vid underhåll av målade plåttak. Här behandlas processen, från kulturhistoriska förhållningssätt, identifiering av skador, diagnostisering av orsaker, ...