GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Liehandboken


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38535

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38535_3.pdf69261KbAdobe PDF
View/Open
Title: Liehandboken
Authors: Stenholm Jakobsen, Rune
Issue Date: Mar-2015
Extent: 216 s
Publication type: book
Publisher: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Organization: Hantverkslaboratoriet
Keywords: Lie
Lieslåtter
Liehandbok
Slåtterteknik
Abstract: Liehandboken är en djupgående hantverksdokumentation av verktyget lie, hur lien hanteras, slåtterteknik och mycket annat. I det avslutande kapitlet finns råd till beställare och handledning för upphandlingar.
ISBN: 978-91-981883-2-5
URI: http://hdl.handle.net/2077/38535
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011