Now showing items 1-20 of 43

  • Alla dessa kyrkor: Kulturvård, religion och politik 

   Hillström, Magdalena; Löfgren, Eva; Wetterberg, Ola; Institutionen för kulturvård (Göteborgs universitet, 2017)
  • August Holmbergs byggnadslära 

   Holmberg, August (Nordiska museets förlag, 2006)
   Kunskapen om den folkliga träbyggnadskonsten som traderades från en generation till nästa återfinner vi inte i byggnadsläror och handböcker. Den har följt timmermannen och hantverkaren. Men i Nordiska museets arkiv ...
  • Betong: material, konstruktion, åtgärder, skador, arkitektur, historia 

   Ahlberg, Sven Olof; Löfgren, Eva (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2022)
   Boken samlar några av Sveriges mest sakkunniga forskare och yrkesverksamma i ämnet betong. Den förmedlar aktuell forskning och konkret handledning i frågor som rör historiska betongkonstruktioners vård och underhåll. I nio ...
  • Bibliografi Näver 

   Sewén, Frida (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2017-05)
   En kommenterad bibliografi om nävertak som har sammanställts hösten/vintern 2015 inom ramen för Hantverkslaboratoriets projekt Traditionella takmaterial.
  • Bibliografi Skiffer 

   Sewén, Frida (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2017-05)
   En kommenterad bibliografi om skiffertak sammanställd hösten/vintern 2015 inom ramen för Hantverkslaboratoriets projekt Traditionella takmaterial.
  • Bibliografi Tegel 

   Sewén, Frida (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2017-05)
   En kommenterad bibliografi om tegeltak sammanställd hösten/vintern 2015 inom ramen för Hantverkslaboratoriets projekt Traditionella takmaterial.
  • Bibliografi Understruket tegel 

   Sewén, Frida (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2017-05)
   En kommenterad bibliografi om understrukna tegeltak sammanställd hösten/vintern 2015 inom ramen för Hantverkslaboratoriets projekt Traditionella takmaterial.
  • Crafting Cultural Heritage 

   Palmsköld, Anneli; Rosenqvist, Johanna; Almevik, Gunnar; Department of Conservation, University of Gothenburg (Unik, 2016)
   The making of artefacts is a core activity in society, the result of which contributes to the building up of our physical surroundings and material culture. Throughout history, craft skills have been highly appreciated and ...
  • Dekorativt 1700-talssmide: Att tolka formspråk genom hantverksanalys 

   Lind Jensen, Jokum (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2022)
   Arbetet har genomförts som ett gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Det vidgar genom olika undersökande processer förståelsen av det svenska dekorativa smidet. Tre delundersökningar ingår: ...
  • Dokumentera trädgårdens skötsel: En handledning från planering till sammanställning 

   Blom, Jeanette; Ottosson, Katarina (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2023)
   Skriften är en handledning för den som arbetar i en kulturhistoriskt värdefull trädgård och vill dokumentera sitt arbete i vardagen. Dokumentation av trädgårdens skötsel är viktig av flera orsaker. Den fungerar som ett ...
  • Drivning av blomsterlök: Trädgårdshantverk på Prins Eugens Waldemarsudde 

   Ottosson, Katarina (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Mariestad, 2023-06)
   Drivning av blomsterlök till snittblommor har pågått på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm sedan 1901. Den småskaliga drivningen med sin långa historia saknar motsvarighet i landet. Waldemarsuddes chefsträdgårdsmästare ...
  • Erfarenheter av bränning och släckning av Kinnekullekalksten 

   Eriksson, Jonny (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2012-11)
  • Forskningsprojektet Södra Råda timmerkyrka: Att forska i hantverk 

   Almevik, Gunnar; Melin, Karl-Magnus; Bygdén, Bengt; Helje, Mattias; Persson, Christina; Samuelsson, Börje; Bonnier, Ann Catherine; Hedlund, Hans Peter; Lindblad, Linda (Hantverkslaboratoriet, 2022)
   Södra Råda medeltidskyrka brann ner 2001. Tidigt bestämdes att kyrkan skulle återuppbyggas. Rekonstruktionen har gjorts i form av ett hantverksforskningsprojekt där hundratals yrkesverksamma varit delaktiga. Projektet har ...
  • Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser - en fallstudie. 

   Andersson, Sarah; Olsson, Krister; Wetterberg, Ola; Institutionen för kulturvård (Göteborgs universitet, 2015)
  • Gult är fult? Om vit linoljefärgs benägenhet att gulna 

   Wilms, Eva (Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet Mariestad, 2018)
   Rapporten tar utgångspunkt i det faktum att linolja gulnar kraftigt. Hur har man traditionellt förhållit sig till detta, och hur hanterar dagens hantverkare problemet? Undersökningen kombinerar studier av äldre litteratur, ...
  • Hamla lövträd - en manual 

   Stenholm Jakobsen, Rune (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2013-06-25)
   Hamla lövträd är en manual för hamling av olika lövträd som av tradition har hamlats i Sverige. Boken är resultatet av ett projekt som drivits vid Hantverkslaboratoriet på Göteborgs universitet.
  • Handbok i kallmurning 

   Lilja, Joakim (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2015-08)
   En skrift som förklarar hur några olika kallmurade konstruktioner fungerar liksom vanliga hantverksmoment som är kopplade till dem. Det är en handbok för den som arbetar med kallmurade naturstenskonstruktioner, både ...
  • Handledning för dendrokronologisk undersökning i kyrkobyggnader 

   Lindblad, Linda (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2021-06-30)
   En handledning om vad den dendrokronologiska metoden är och hur den kan tillämpas på ett varsamt sätt i kyrkliga miljöer. Handledningen syftar till att ur ett antikvariskt perspektiv stödja en god praktik i användandet av ...
  • Hantverkare emellan 

   Almevik, Gunnar; Höglund, Sara; Winbladh, Anna; Hantverkslaboratoriet (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2014-10)
   I boken möts hantverkare för att tala om hantverksmetoder, material och redskap, men också om olika yrkesvägar och sätt att lära sig hantverk. Sammantaget har sjutton erfarna hantverkare från Sverige och Norge intervjuats ...