GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Tjära på trätak


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39128

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39128_1.pdf4887KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tjära på trätak
Other Titles: En kunskapssammanställning
Authors: Källbom, Arja
Editors: Höglund, Sara
Issue Date: May-2015
Extent: 87s
Publication type: book
Organization: Hantverkslaboratoriet
Keywords: Tjära
Furutjära
Trätjära
Dalbränd tjära
Trätak
Spåntak
Abstract: Produktionen av tjära i Sverige har under 1900-talet i princip helt upphört. Det har lett till ett stort kunskapsbortfall inom området. I boken presenteras tillverkningsmetoder för tjära, tjärans materialkarakteristik och vad forskningen inom området under senare år har kommit fram till.
ISBN: 978-91-981883-4-9
URI: http://hdl.handle.net/2077/39128
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011