GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Hamla lövträd - en manual


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/33384

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_33384_1.pdfBok5904KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hamla lövträd - en manual
Authors: Stenholm Jakobsen, Rune
Editors: Persson, Christina
Issue Date: 25-Jun-2013
Extent: 106
Publication type: book
Publisher: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Organization: Hantverkslaboratoriet
Keywords: Hamla
Hamling
Landskapsvård
lövtäkt
Abstract: Hamla lövträd är en manual för hamling av olika lövträd som av tradition har hamlats i Sverige. Boken är resultatet av ett projekt som drivits vid Hantverkslaboratoriet på Göteborgs universitet.
ISBN: 978-91-979382-7-3
URI: http://hdl.handle.net/2077/33384
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011