Recent Submissions

 • Forskning och kunskapsutveckling - Svenska kyrkans materiella kulturarv 2015–2022 

  Löfgren, Eva; Nyström, Maria (INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD, 2024)
  Vilka forskare och kunskapsaktörer arbetar med Svenska kyrkans materiella kulturarv idag, vilka teman dominerar fältet och hur förhåller de sig till tidigare forskning? Det är frågor som besvaras i denna översikt, som tar ...
 • Människor och målningar. Inredningsmåleri i hälsingegårdar 1750–1800 

  Nylander, Lars; Nylander, Lars (2024-05-13)
  Hälsingland is a province that historically had no nobility and where farmers were freeholders. From the end of the Middle Ages to the second half of the 19th century, wall and ceiling paintings have been preserved in ...
 • Rötter i rörelse - kulturarv på trädgårdens marknader 

  Saltzman, Katarina; Sjöholm, Carina; Westerlund, Tina (Palaver press, 2024)
  Känn doften av en gammaldags ros, smaken av en kålrot som odlats i generationer eller vandra i trädgårdsmästarens fotspår i en historisk trädgård! Den här boken handlar om hur växter, trädgårdar och trädgårdshantverk ...
 • Ménards metod: Rekonstruktion och inlevelse i bebyggelsehistorisk forskning 

  Jönsson, Lars-Eric; Andersson, Göran; Bentz Høgseth, Harald; Qviström, Linda; Gustavsson, Karin; Almevik, Gunnar; Petersson, Bodil (Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet Mariestad, 2024)
 • Kompostering i historiska trädgårdar och parker 

  Flinck, Maria; Sjöberg, Catarina (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Mariestad, 2024)
  Skriften är ett kunskapsunderlag om kompostering i historiska trädgårdar och parker. Den syftar till att utveckla historisk och praktisk kunskap. Det görs dels genom att utforska historien, dels genom att dokumentera och ...
 • From Gone to Gain: Exploring the Scope of Historic Environment Compensation in Planning 

  Dore, Maitri (2023-11-28)
  Large planning projects inserted in old cities often cause physical loss of the historic environments they encounter. Public actors face the challenge of conserving these environments, while simultaneously considering ...
 • Dokumentera trädgårdens skötsel: En handledning från planering till sammanställning 

  Blom, Jeanette; Ottosson, Katarina (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2023)
  Skriften är en handledning för den som arbetar i en kulturhistoriskt värdefull trädgård och vill dokumentera sitt arbete i vardagen. Dokumentation av trädgårdens skötsel är viktig av flera orsaker. Den fungerar som ett ...
 • Vård och beskärning av träd i äldre fruktträdgårdar 

  Morin, Henrik (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2023)
  Att ta hand om äldre fruktträd i en kulturmiljö innebär en särskild utmaning. Varje träd måste vårdas och beskäras utifrån sina förutsättningar, men också i relation till den omgivande kulturmiljön. Skriften vänder sig ...
 • Tapetgrupper - anläggning och skötsel av 1800-talets blomsterplanteringar 

  Löfgren, Maria (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2023)
  Skriften är ett kunskapsunderlag om blomsterplanteringar i trädgårdar under senare delen av 1800-talet. Den syftar till att utveckla eoretisk och praktisk kunskap kring framför allt tapetgrupper. Det görs dels genom att ...
 • Leaving dry land: Water, heritage and imaginary agency 

  Driesse, Moniek (2023-09-01)
  This doctoral dissertation explores the interplay between water, heritage and the agency of the imagination. Instead of seeking how to map subjects or heritage, the research focuses on the ways in which mapping and the ...
 • Drivning av blomsterlök: Trädgårdshantverk på Prins Eugens Waldemarsudde 

  Ottosson, Katarina (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Mariestad, 2023-06)
  Drivning av blomsterlök till snittblommor har pågått på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm sedan 1901. Den småskaliga drivningen med sin långa historia saknar motsvarighet i landet. Waldemarsuddes chefsträdgårdsmästare ...
 • Hidden carpentry. Investigations of Medieval Church Roofs in Västergötland and Northern Småland. 

  Gullbrandsson, Robin (2023)
  This licentiate thesis examines through three articles the corpus of preserved medieval timber roofs in churches of Västergötland and Northern Småland, based on surveys in the dioceses of Linköping, Skara and Gothenburg ...
 • Staten som trädgårdsmästare. Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente 

  Lindgren, Anna
  Järnvägen är en av de innovationer som påverkat modern samhällsutveckling allra mest. När de första stambanorna började att byggas i mitten av 1800-talet anlades planteringar som en integrerad komponent i järnvägssystemet. ...
 • Forskningsprojektet Södra Råda timmerkyrka: Att forska i hantverk 

  Almevik, Gunnar; Melin, Karl-Magnus; Bygdén, Bengt; Helje, Mattias; Persson, Christina; Samuelsson, Börje; Bonnier, Ann Catherine; Hedlund, Hans Peter; Lindblad, Linda (Hantverkslaboratoriet, 2022)
  Södra Råda medeltidskyrka brann ner 2001. Tidigt bestämdes att kyrkan skulle återuppbyggas. Rekonstruktionen har gjorts i form av ett hantverksforskningsprojekt där hundratals yrkesverksamma varit delaktiga. Projektet har ...
 • Betong: material, konstruktion, åtgärder, skador, arkitektur, historia 

  Ahlberg, Sven Olof; Löfgren, Eva (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2022)
  Boken samlar några av Sveriges mest sakkunniga forskare och yrkesverksamma i ämnet betong. Den förmedlar aktuell forskning och konkret handledning i frågor som rör historiska betongkonstruktioners vård och underhåll. I nio ...
 • Oregelbundna tapetmönster: Alternativa metoder för mönsterpassning 

  Korn, Mirjam (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Mariestad, 2022)
  Syftet med studien, som genomförts som ett gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet, är att fördjupa kunskapen om alternativa metoder för att rapportera tapetmönster. Arbetet är också tänkt att bidra till en diskussion ...
 • Dekorativt 1700-talssmide: Att tolka formspråk genom hantverksanalys 

  Lind Jensen, Jokum (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2022)
  Arbetet har genomförts som ett gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Det vidgar genom olika undersökande processer förståelsen av det svenska dekorativa smidet. Tre delundersökningar ingår: ...
 • Mellan himmel och rum. Kunskapsläget om medeltida taklag i svenska kyrkor 2020. 

  Gullbrandsson, Robin (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet/Västergötlands museum/Svenska kyrkan, 2021-12-22)
  I denna rapport görs ett försök att översiktligt sammanfatta den kunskap vi genom de senaste tio årens inventeringsprojekt fått om Sveriges äldsta bevarade träkonstruktioner, de medeltida taklagen i våra kyrkor. Resultaten av ...
 • Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills 

  Källbom, Arja (2021-10-15)
  This thesis is about industrial heritage—the protection of ferrous heritage by using anticorrosive oil varnish paints. The purpose of this thesis in Kulturvård and craft research is to provide guidelines, tools, concepts, ...
 • Hästredskap för hållbar parkskötsel 

  Berg, Siri (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2021)
  Skriften beskriver utveckling av tre hästredskap för hållbar parkskötsel: en pallyft, en grusharv och en gräsklippare. Den tar även upp olika aspekter av hållbarhet i relation till användning av brukshästar i en historisk ...

View more