Recent Submissions

 • Forskningsprojektet Södra Råda timmerkyrka: Att forska i hantverk 

  Almevik, Gunnar; Melin, Karl-Magnus; Bygdén, Bengt; Helje, Mattias; Persson, Christina; Samuelsson, Börje; Bonnier, Ann Catherine; Hedlund, Hans Peter; Lindblad, Linda (Hantverkslaboratoriet, 2022)
  Södra Råda medeltidskyrka brann ner 2001. Tidigt bestämdes att kyrkan skulle återuppbyggas. Rekonstruktionen har gjorts i form av ett hantverksforskningsprojekt där hundratals yrkesverksamma varit delaktiga. Projektet har ...
 • Betong: material, konstruktion, åtgärder, skador, arkitektur, historia 

  Ahlberg, Sven Olof; Löfgren, Eva (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2022)
  Boken samlar några av Sveriges mest sakkunniga forskare och yrkesverksamma i ämnet betong. Den förmedlar aktuell forskning och konkret handledning i frågor som rör historiska betongkonstruktioners vård och underhåll. I nio ...
 • Oregelbundna tapetmönster: Alternativa metoder för mönsterpassning 

  Korn, Mirjam (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Mariestad, 2022)
  Syftet med studien, som genomförts som ett gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet, är att fördjupa kunskapen om alternativa metoder för att rapportera tapetmönster. Arbetet är också tänkt att bidra till en diskussion ...
 • Dekorativt 1700-talssmide: Att tolka formspråk genom hantverksanalys 

  Lind Jensen, Jokum (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2022)
  Arbetet har genomförts som ett gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Det vidgar genom olika undersökande processer förståelsen av det svenska dekorativa smidet. Tre delundersökningar ingår: ...
 • Hästredskap för hållbar parkskötsel 

  Berg, Siri (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2021)
  Skriften beskriver utveckling av tre hästredskap för hållbar parkskötsel: en pallyft, en grusharv och en gräsklippare. Den tar även upp olika aspekter av hållbarhet i relation till användning av brukshästar i en historisk ...
 • Handledning för dendrokronologisk undersökning i kyrkobyggnader 

  Lindblad, Linda (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2021-06-30)
  En handledning om vad den dendrokronologiska metoden är och hur den kan tillämpas på ett varsamt sätt i kyrkliga miljöer. Handledningen syftar till att ur ett antikvariskt perspektiv stödja en god praktik i användandet av ...
 • Lagga med förindustriella metoder 

  Moen, Beth (Hantverkslaboratoriet/Göteborgs universitet, 2021)
 • Skiffer på tak: Hantverksintervjuer och aspekter på varsamhet 

  Wolke, Emlan; Thor, Lena; Engqvist, Emil (Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet Mariestad, 2019-12)
  Skriften har tillkommit inom ett projekt vid Hantverkslaboratoriet. Den belyser olika frågor med anknytning till vård, bevarande och läggning av skiffertak. Ett antal skifferläggare har intervjuats om sina erfarenheter av ...
 • Gult är fult? Om vit linoljefärgs benägenhet att gulna 

  Wilms, Eva (Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet Mariestad, 2018)
  Rapporten tar utgångspunkt i det faktum att linolja gulnar kraftigt. Hur har man traditionellt förhållit sig till detta, och hur hanterar dagens hantverkare problemet? Undersökningen kombinerar studier av äldre litteratur, ...
 • Järseke såg: Sågning med bandsåg 

  Coumans, Colette (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet Mariestad, 2018)
  I rapporten dokumenteras arbetet vid ett mindre sågverk, Järseke såg, i Vinslöv, Skåne, som arbetar med många olika träslag och dimensioner. Rapporten bygger på intervjuer med Svenne Hermodsson som drivit sågen 1973-2018. ...
 • Alla dessa kyrkor: Kulturvård, religion och politik 

  Hillström, Magdalena; Löfgren, Eva; Wetterberg, Ola; Institutionen för kulturvård (Göteborgs universitet, 2017)
 • Tegeltak - återanvändning och återläggning 

  Sewén, Frida; Persson, Christina (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2017-11-10)
  Skriften Tegeltak - återanvändning och återläggning ger ett stöd vid bedömning av tegelpannors tekniska kvalitet och vill bidra till bevarade av kulturhistoriska värden genom ett hållbart återbruk av taktegel. Skriften ...
 • Hantverksvetenskap 

  Dunin-Woyseth, Halina; Jarefjäll, Patrik; Karlsson, Tomas; Molander, Bengt; Nilsson, Fredrik; Nilsson, Nina; Renmaelmo, Roald; Rolf, Bertil; Seiler, Joakim; Sjömar, Peter; Westerlund, Tina; Almevik, Gunnar (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2017)
  Hantverksvetenskap skulle kunna följa den akademiska traditionen och presentera forskning om hantverk. Vetenskapen som diskuteras i denna bok avser forskning i och genom hantverk. Skillnaden är avgörande. Texterna som ...
 • Bibliografi Skiffer 

  Sewén, Frida (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2017-05)
  En kommenterad bibliografi om skiffertak sammanställd hösten/vintern 2015 inom ramen för Hantverkslaboratoriets projekt Traditionella takmaterial.
 • Bibliografi Näver 

  Sewén, Frida (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2017-05)
  En kommenterad bibliografi om nävertak som har sammanställts hösten/vintern 2015 inom ramen för Hantverkslaboratoriets projekt Traditionella takmaterial.
 • Bibliografi Tegel 

  Sewén, Frida (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2017-05)
  En kommenterad bibliografi om tegeltak sammanställd hösten/vintern 2015 inom ramen för Hantverkslaboratoriets projekt Traditionella takmaterial.
 • Bibliografi Understruket tegel 

  Sewén, Frida (Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, 2017-05)
  En kommenterad bibliografi om understrukna tegeltak sammanställd hösten/vintern 2015 inom ramen för Hantverkslaboratoriets projekt Traditionella takmaterial.
 • Valvslagning – En handledning i tillämpad valvgeometri 

  Göransson, Anders; Almevik, Gunnar (2016)
 • Crafting Cultural Heritage 

  Palmsköld, Anneli; Rosenqvist, Johanna; Almevik, Gunnar; Department of Conservation, University of Gothenburg (Unik, 2016)
  The making of artefacts is a core activity in society, the result of which contributes to the building up of our physical surroundings and material culture. Throughout history, craft skills have been highly appreciated and ...

View more