GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Handbok i kallmurning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40137

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_40137_1.pdf7854KbAdobe PDF
View/Open
Title: Handbok i kallmurning
Authors: Lilja, Joakim
Issue Date: Aug-2015
Extent: 130 s
Publication type: book
Publisher: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Organization: Hantverkslaboratoriet
Keywords: kallmurning
naturstenskonstruktioner
enkelmurar
skalmurar
stödmurar
valv
balk
överkragning
restaurering
kulturhistoriskt värde
Abstract: En skrift som förklarar hur några olika kallmurade konstruktioner fungerar liksom vanliga hantverksmoment som är kopplade till dem. Det är en handbok för den som arbetar med kallmurade naturstenskonstruktioner, både hantverkare men också beställare av restaureringsarbeten.
ISBN: 978-91-981883-5-6
Description: Rapporten är producerad med stöd från Länsstyrelsen i Örebro län, kulturmiljöenheten, inom projektet "Kallmurade naturstenskonstruktioner".
URI: http://hdl.handle.net/2077/40137
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011