GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Hantverksvetenskap


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/52386

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_52386_5.pdf32912KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hantverksvetenskap
Authors: Dunin-Woyseth, Halina
Jarefjäll, Patrik
Karlsson, Tomas
Molander, Bengt
Nilsson, Fredrik
Nilsson, Nina
Renmaelmo, Roald
Rolf, Bertil
Seiler, Joakim
Sjömar, Peter
Westerlund, Tina
Almevik, Gunnar
Editors: Almevik, Gunnar
Issue Date: 2017
Extent: 268 s.
Publication type: book
Publisher: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Keywords: Hantverk
Hantverksvetenskap
Praktisk kunskap
Abstract: Hantverksvetenskap skulle kunna följa den akademiska traditionen och presentera forskning om hantverk. Vetenskapen som diskuteras i denna bok avser forskning i och genom hantverk. Skillnaden är avgörande. Texterna som presenteras tillhör olika genrer: en essä om teoribegreppet, en rapport från ett försök med hantverksinriktad forskarutbildning, en artikel om »the craft aspect« i arkitekturforskningen, ett kapitel om kompetens och praktisk kunskap till en tänkt bok, och avslutningsvis en reflekti... more
ISBN: 978-91-983974-2-0
URI: http://hdl.handle.net/2077/52386
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011