GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser - en fallstudie.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/40192

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Gamlestaden - strukturella förändringar och kulturarvsprocesser.pdf12482KbAdobe PDF
View/Open
Title: Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser - en fallstudie.
Editors: Andersson, Sarah
Olsson, Krister
Wetterberg, Ola
Issue Date: 2015
Extent: 202 s.
Publication type: book
Publisher: Göteborgs universitet
Organization: Institutionen för kulturvård
ISBN: 978-91-88101-01-3
978-91-88101-02-0
Description: Forskningen är genomförd med stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.
URI: http://hdl.handle.net/2077/40192
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011