Now showing items 1-20 of 207

  • En analys av tre olika kompositionsmetoder 

   Hellberg Håkansson, Nino (2020-07-02)
   Nino Hellberg Håkansson har undersökt hur olika metoder för att skriva musik påverkar de stycken han skriver. Arbetet börjar med att undersöka hur tre av hans kompositioner är uppbyggda. Dessa verk har skrivits med tre ...
  • Angående rytm 

   Fröjd, Viktor (2019-10-02)
   I arbetet undersöks grundläggande rytmiska förhållanden och hur dessa kan beskrivas och systematiseras. Även sätt att beskriva förhållanden och skiften mellan rytmer, likväl som hur olika typer av förändringar påverkar ...
  • Ett annat sätt att tänka - Brahms stråkkvartett i a-moll, Op.51b 

   Östling, Johanna (2011-09-07)
   Titel: Ett annat sätt att tänka - Brahms stråkkvartett i a-moll, Op. 51b. Baaserar på ett projekt som gjordes som en del av forskningsarbetet "mot ett konstmusikens utvidgade fält" vid Högskolan för scen och musik, hösten ...
  • Att beledsaga en koral 

   Franke, Leander (2013-09-17)
   Att med hjälp av improvisation framföra koraler med olika harmoniseringar och med olika tekniska modeller för att framhäva dess Cantus Firmus är en mycket gammal metod. Detta är en del av utbildningen och en del av ...
  • Att Bygga Ett Hus - En uppsats om konstnärlig metod och musikalisk komposition 

   Bille, Joel (2020-06-10)
   Detta examensarbete handlar om sökandet efter en metod för att skriva känslomässigt baserad musik i professionella kontexter. Författaren tar sig an projektet att tonsätta ett modellhus i kartong för att fördjupa sig i ...
  • Att förhålla sig till scenen i en komposition 

   Bergendahl, Clara (2020-06-17)
   Den här uppsatsen reder ut förhållandet mellan det sceniska framträdandet och den klingande musiken i en komposition. Tar det fokus från musiken att fokusera på det som inte är musik eller höjer det upp den? Genom att ...
  • Att förmedla en intention. Ett konstnärligt utforskande av utmaningarna i att översätta musikdramatik. 

   Fryklund, Elsa (2019-10-08)
   I mitt självständiga arbete undersöker jag vad som krävs för att en svensk musikdramatisk översättning ska bli så bra som möjligt. Jag har valt att sätta ord på min egen arbetsprocess och synliggöra vad det är jag faktiskt ...
  • Att förmedla en känsla 

   Kullbrandt, Cathrine (2014-08-05)
   This thesis has its background in my curiosity of music and emotions. How can one find the technical way of bringing out emotions in music? I have worked with passages in music that I believe that the composer intended us ...
  • Att gå från sångteknik till gestaltning - ​I huvudet på en sångteknisk musikalartist. 

   Erch, Therese (2019-10-08)
   Syftet med mitt arbete är att hitta en väg i mitt konstnärskap som inte leds av en sångteknik. Eftersom musikalprogrammet på Högskolan för scen och musik fokuserar på sångteknik på elevernas sånglektioner så har jag märkt ...
  • Att gestalta byxroller. Ett utforskande arbete ur en operasångerskas perspektiv. 

   Svensson, Sally (2021-09-28)
   Uppsatsen vänder sig till dig som är nyfiken på genusgestaltning inom scenkonstframställning. Jag som operasångerska och ’ciskvinna’ undersöker vilka verktyg jag kan använda mig av för att gestalta komplexa byxroller med ...
  • Att inspireras till improvisation 

   Nordén, Daniel (2014-08-05)
   Syftet med denna studie är att analysera mitt eget improviserande och att reflektera kring mitt förhållningssätt till improvisation. I denna studie har jag utgått ifrån några av Warne Marshs kompositioner och improvisationer. ...
  • Att kasta sig ut - ett examensarbete om komposition 

   Andersson, Anna-Karin (2016-09-28)
   Att kasta sig ut är ett examensarbete där jag undersöker komposition i folkmusikstil med hjälp av de två instrumenttyperna hardangerfela/fiol samt piano. Syftet är att träna upp min kompositionsförmåga och hitta musikaliska ...
  • Att komponera gammeldans - En studie i min egen kompositionsprocess 

   Johansson, Frida (2020-06-10)
   Syftet med denna uppsats var att utforska mitt arbete med att komponera och arrangera ny musik inom svensk gammeldanstradition. Jag använde mig av tre olika kompositionsmetoder för att komponera musiken. Förutbestämd ...
  • Att komponera sin egen etyd:: En metod för att förbättra sin marimbateknik. 

   Skoog, Martin (2015-06-26)
   Detta är ett konstnärligt arbete i vilket jag fokuserar på min tekniska utveckling på mitt instrument, marimba. Mitt syfte är att undersöka nyttan med att komponera en egen etyd, baserad på tekniska problem jag har stött ...
  • Att sjunga sin historia: Om att tonsätta sorg 

   Riedel, Channa (2019-10-02)
   En undersökning om hinder och möjligheter i tonsättandet av andras dikter samt lån av musikaliska uttryck som ett försök att skapa en svensk-judisk musikalisk berättelse. Examensarbetet utgår ifrån musikaliska och litterära ...
  • Att skapa konserten; Melting, Forming 

   Bjerking Raeder, Miranda (2014-08-05)
   Som frilansande musiker, kompositör och bandledare vill Miranda Bjerking Raeder utforska hur en konsert kan bli en större upplevelse om man tillsätter bildkonst och dansare tillsammans med bandet Black Dough på en scen. ...
  • Att skriva är att agera? - Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning 

   Hedlund, Ester (2020-06-10)
   I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg för att fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltning och skrivit ...
  • Att skriva är att agera? Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning 

   Hedlund, Ester (2020-03-06)
   I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg för att fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltning och skrivit ...
  • Att skriva musik - En undersökning av komposition utifrån text 

   Lundin, Viktor (2019-10-02)
   I detta arbete undersöker författaren hur hans kompositioner påverkas av att utgå ifrån en färdig text och hur det skiljer sig mot att lägga till en text efter att musiken är färdigskriven. Fyra stycken komponeras utifrån ...
  • Att skriva musikdramatik- med processen i fokus 

   Lindell, David (2020-03-02)
   I den här uppsatsen får du följa min skapandeprocess när jag tar mig an att komponera en scenisk berättelse. Jag har tidigare erfarenheter av att skriva pop-musik och är nyfiken på att nu undersöka hur jag kan göra för ...