Now showing items 1-20 of 243

  • ADHD & Musikal - En undersökning kring hur jag som musikalartist kan förstå och använda min ADHD som en resurs i mitt sceniska arbete 

   Garnham, Timothy (2023-04-04)
   Jag undersöker här hur jag kan använda min ADHD som en resurs i mitt arbete som musikalskådespelare. Målet för undersökningen var att hitta arbetssätt och strategier där min ADHD skulle kunna bli en tillgång för mig snarare ...
  • En analys av tre olika kompositionsmetoder 

   Hellberg Håkansson, Nino (2020-07-02)
   Nino Hellberg Håkansson har undersökt hur olika metoder för att skriva musik påverkar de stycken han skriver. Arbetet börjar med att undersöka hur tre av hans kompositioner är uppbyggda. Dessa verk har skrivits med tre ...
  • Angående rytm 

   Fröjd, Viktor (2019-10-02)
   I arbetet undersöks grundläggande rytmiska förhållanden och hur dessa kan beskrivas och systematiseras. Även sätt att beskriva förhållanden och skiften mellan rytmer, likväl som hur olika typer av förändringar påverkar ...
  • Ett annat sätt att tänka - Brahms stråkkvartett i a-moll, Op.51b 

   Östling, Johanna (2011-09-07)
   Titel: Ett annat sätt att tänka - Brahms stråkkvartett i a-moll, Op. 51b. Baaserar på ett projekt som gjordes som en del av forskningsarbetet "mot ett konstmusikens utvidgade fält" vid Högskolan för scen och musik, hösten ...
  • Arbeta på repeat – en undersökning i konstnärlig närvaro på scen 

   Svahn Larsson, Lina (2023-04-05)
   En konstnärlig undersökning i hur scenisk närvaro kommer till, och påverkas av preparation innan föreställning. Genom en rad aktiviteter försöker jag förstå hur jag bäst kommer i kontakt med konstnärlig närvaro samt vad ...
  • Att beledsaga en koral 

   Franke, Leander (2013-09-17)
   Att med hjälp av improvisation framföra koraler med olika harmoniseringar och med olika tekniska modeller för att framhäva dess Cantus Firmus är en mycket gammal metod. Detta är en del av utbildningen och en del av ...
  • Att Bygga Ett Hus - En uppsats om konstnärlig metod och musikalisk komposition 

   Bille, Joel (2020-06-10)
   Detta examensarbete handlar om sökandet efter en metod för att skriva känslomässigt baserad musik i professionella kontexter. Författaren tar sig an projektet att tonsätta ett modellhus i kartong för att fördjupa sig i ...
  • Att finna min agens som skådespelerska 

   Olsson, Stina (2023-02-20)
   Syftet med min uppsats är att utforska mitt eget förhållningssätt till mitt hantverk, närmare bestämt skådespeleri. Jag har fördjupat mig i detta genom att föra processdagbok över mitt frilansande, med utgångspunkt i ...
  • Att förhålla sig till scenen i en komposition 

   Bergendahl, Clara (2020-06-17)
   Den här uppsatsen reder ut förhållandet mellan det sceniska framträdandet och den klingande musiken i en komposition. Tar det fokus från musiken att fokusera på det som inte är musik eller höjer det upp den? Genom att ...
  • Att förmedla en intention. Ett konstnärligt utforskande av utmaningarna i att översätta musikdramatik. 

   Fryklund, Elsa (2019-10-08)
   I mitt självständiga arbete undersöker jag vad som krävs för att en svensk musikdramatisk översättning ska bli så bra som möjligt. Jag har valt att sätta ord på min egen arbetsprocess och synliggöra vad det är jag faktiskt ...
  • Att förmedla en känsla 

   Kullbrandt, Cathrine (2014-08-05)
   This thesis has its background in my curiosity of music and emotions. How can one find the technical way of bringing out emotions in music? I have worked with passages in music that I believe that the composer intended us ...
  • Att gå från sångteknik till gestaltning - ​I huvudet på en sångteknisk musikalartist. 

   Erch, Therese (2019-10-08)
   Syftet med mitt arbete är att hitta en väg i mitt konstnärskap som inte leds av en sångteknik. Eftersom musikalprogrammet på Högskolan för scen och musik fokuserar på sångteknik på elevernas sånglektioner så har jag märkt ...
  • Att gestalta byxroller. Ett utforskande arbete ur en operasångerskas perspektiv. 

   Svensson, Sally (2021-09-28)
   Uppsatsen vänder sig till dig som är nyfiken på genusgestaltning inom scenkonstframställning. Jag som operasångerska och ’ciskvinna’ undersöker vilka verktyg jag kan använda mig av för att gestalta komplexa byxroller med ...
  • Att hitta förändring i mitt komponerande- Från dator till penna till papper 

   Väänänen, William (2022-12-06)
   Författaren är inte helt nöjd i sitt konstnärliga skapande och söker sig till förändring genom att byta tillvägagångssätt på hur han komponerar musik. Arbetet undersöker hur författaren, som har skrivit ett symfoniskt verk ...
  • Att inspireras till improvisation 

   Nordén, Daniel (2014-08-05)
   Syftet med denna studie är att analysera mitt eget improviserande och att reflektera kring mitt förhållningssätt till improvisation. I denna studie har jag utgått ifrån några av Warne Marshs kompositioner och improvisationer. ...
  • Att kasta sig ut - ett examensarbete om komposition 

   Andersson, Anna-Karin (2016-09-28)
   Att kasta sig ut är ett examensarbete där jag undersöker komposition i folkmusikstil med hjälp av de två instrumenttyperna hardangerfela/fiol samt piano. Syftet är att träna upp min kompositionsförmåga och hitta musikaliska ...
  • Att komponera gammeldans - En studie i min egen kompositionsprocess 

   Johansson, Frida (2020-06-10)
   Syftet med denna uppsats var att utforska mitt arbete med att komponera och arrangera ny musik inom svensk gammeldanstradition. Jag använde mig av tre olika kompositionsmetoder för att komponera musiken. Förutbestämd ...
  • Att komponera med melodik som utgångspunkt 

   Löfgren, Benjamin (2023-05-26)
   Syftet med arbetet är att undersöka verktyg för att utveckla min förmåga till komposition för mindre jazzensemble, med utgångspunkt i melodik och där melodin står i fokus och driver låten framåt. Detta görs genom att ...
  • Att komponera sin egen etyd:: En metod för att förbättra sin marimbateknik. 

   Skoog, Martin (2015-06-26)
   Detta är ett konstnärligt arbete i vilket jag fokuserar på min tekniska utveckling på mitt instrument, marimba. Mitt syfte är att undersöka nyttan med att komponera en egen etyd, baserad på tekniska problem jag har stött ...
  • Att sjunga sin historia: Om att tonsätta sorg 

   Riedel, Channa (2019-10-02)
   En undersökning om hinder och möjligheter i tonsättandet av andras dikter samt lån av musikaliska uttryck som ett försök att skapa en svensk-judisk musikalisk berättelse. Examensarbetet utgår ifrån musikaliska och litterära ...