Now showing items 1-20 of 243

  • Melakarta-bop - Om att använda sydindiska ragor i jazz och annan harmonibaserad musik 

   Fredin, Linus (2011-09-05)
   En undersökning i hur de 72 sydindiska föräldraragorna kan användas i harmonibaserad musik. Nya spännande möjligheter finns till harmonisering, komposition och improvisation. En öppning till ett nytt harmoniskt närmande ...
  • Bach and Improvisation - A research on how useful Bach is for improvising music 

   Ichio, Yuusaku (2011-09-05)
   I wrote this thesis for myself and someone who would like to learn improvised music not from Jazz but Bach. I analyzed one composition by Bach, then I showed one example of using his idea to a Jazz standard tune. It was ...
  • Ny liturgisk bruksmusik 

   Ringdahl, Elisabeth (2011-09-06)
  • Fra pubbe til sommerfugl - En undersøgelse af en musikers paradoksale forhold til den indadvendte skaberindentitet og den ekspressive performerrolle 

   Vase Bisgaard, Louise (2011-09-06)
   At vaere både sangskriver/komponist og udövende musiker med sin egen musik i fokus kraever en del reflektion. Disse roller er af meget forskellige karakter og kan kraeve både en evne til at lytte indad til at kunne håndtere ...
  • Ett annat sätt att tänka - Brahms stråkkvartett i a-moll, Op.51b 

   Östling, Johanna (2011-09-07)
   Titel: Ett annat sätt att tänka - Brahms stråkkvartett i a-moll, Op. 51b. Baaserar på ett projekt som gjordes som en del av forskningsarbetet "mot ett konstmusikens utvidgade fält" vid Högskolan för scen och musik, hösten ...
  • Tahini in the shape of gas 

   Aronsson, Kristoffer (2011-09-07)
   In this text, composer Kristoffer Aronsson invites us into his mind. In a sincere and sometimes straightforward way, he tries to communicate his impressions and reflections about art, music and the creative process behind ...
  • Traditionsbärare - är du genuin nog? 

   Klevebrant, Minja (2011-09-07)
   Vad har föreställningar om spelmannen, tradition och nationalromantik med mitt estetiska uttryck att göra? Genom att undersöka vilka förväntningar och normer som förknippas med folkmusikgenren söker jag svaren på hur dessa ...
  • Den sociala sidan av kammarmusik 

   Latvala, Marja (2011-09-08)
   Playing chamber music is not only about music - there are social and practical things to deal with too. For example things like how to decide practising times and how to share the responsibility of the practical things ...
  • Vocal Free Improvisation 

   Moir, Casey (2011-09-12)
   As a vocalist, Casey Moir wants more than to just express what is written on the page or that which the harmony allows. She wants to discover every aspect of her voice to see how she can express her musicality on a deeper, ...
  • En improvisatör - två instrument 

   Moir, Johan (2011-09-12)
   Johan Moir spelar kontrabas och trumpet och undersöker hur han förhåller sig till dessa olika instrumenten när han improviserar. Vad är det i instrumentens natur som tvingar en att improvisera på olika sätt? Vad kommer ...
  • Konstmusik och värmländsk folkmusik 

   Andersson, Joel (2012-05-16)
   Detta examensarbete bottnar i att jag vill utforska beröringspunkter mellan värmländsk folkmusik och klassisk musik (konstmusik). Jag har känt under delar av min studiegång, framförallt i början av den, att det har hämmat ...
  • Spel till dans- Från Dansladu till Stockholm Pride 

   Fritz, Ellinor (2012-06-18)
   Uppsatsen handlar om mina erfarenheter av att vara dansmusiker och spelman inom svensk folkmusik idag. Under flera års tid har jag fördjupat mig inom spelmansmusiken och har med tiden känt av ett större behov att spela ...
  • Kompositionen, utmaningen och jag 

   Gillner, Ida (2012-06-18)
   I detta arbete har jag velat utforska, utmana och utveckla mitt komponerande och musikskapande. Genom att medvetandegöra tendenser och mönster i mitt skapande utifrån en kartläggning och sammanställning av mina skrivna ...
  • Spel till dans - Från Dansladu till Stockholm Pride 

   Fritz, Ellinor (2012-08-22)
   Uppsatsen handlar om mina erfarenheter av att vara dansmusiker och spelman inom svensk folkmusik idag. Under flera års tid har jag fördjupat mig inom spelmansmusiken och har med tiden känt av ett större behov att spela ...
  • Folkemusikk og Live Looping 

   Skavlan, Sivert (2012-08-22)
   Sivert Skavlan spiller klarinett og tar i denne oppgaven for seg ulike sider ved live looping. Hvordan fungerer livelooping? Det blir gjort rede for fordeler og ulemper med klarinetten og live looping innen folkemusikk. ...
  • En kompositionsprocess 

   Lundback, Samuel (2013-06-17)
   Komponera och improvisera fram musik, för Orgel och piano, har jag alltid tyckt varit jättekul och inte så svårt. Men att behöva tänka kring det, bestämma karaktär, tempo, stil, eller att det måste vara färdigt till en ...
  • Fra noteblad til konsertscene 

   Lindstad Petersen, Henriette (2013-06-17)
   This essay deals with the preparations of one of Mozart ́s piano- and violinsonatas, Sonata nr. 26 in B-flat major, KV. 378. It shows the different techniques used in the sonata and also how to improve these. The essay ...
  • Inlärningsvägen till konsertmålet 

   Birgersson, Emelie (2013-06-17)
   Jag har valt att undersöka hur man som pianist på ett hållbart och effektivt sätt, når ett konsertfärdigt resultat på utsatt tid. Jag har med hjälp av en processdagbok undersökt, analyserat och reflekterat över min egen ...
  • Konstmusik kontra hårdrock 

   Bengts, Marcus (2013-06-17)
   Konstmusik och Hårdrock. Den ene har funnits i hundratals år och den andra i ca 40 år. Två musikgenrer, olika som natt och dag, eller? Marcus Bengts jämför genrerna och gör en spännande upptäckt. Har Konstmusik och Hårdrock ...