Now showing items 147-154 of 154

  • Vad händer efter ett förändringsprojekt? - Enkätstudie av organisationer som deltog i W2T-projektet 

   Renemark, David; Eriksson-Zetterquist, Ulla (2009-12-22)
   De senaste 25-30 åren har många insatser gjorts för att förändra jäm­ställd­heten i såväl privata som offentliga organisationer i Sverige. Satsningar har gjorts i form av olika program eller projekt. Resultaten från den ...
  • Var finns rättvisan i fördelningen av resurser i en liten storstad? 

   Jönsson, Sten (2000)
   En berättelse om budgetreformer och med dem sammanhängande organisatoriska förändringar i Göteborgs Stad analyseras mot bakgrund av Rawls `Theory of Justice'. Man finner då att beslutscentrum vad gäller prioriteringar har ...
  • Vardagslivets finansialisering 

   Andersson, Erik; Broberg, Oskar; Gianneschi, Marcus; Larsson, Bengt (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2016)
   I internationell samhällsvetenskaplig forskning används begreppet finansialisering för att förklara och beskriva den ökade betydelse som den finansiella ekonomin har i vår tid. I den här rapporten riktar vi sökarljuset mot ...
  • Verkställande direktörer i arbete 

   Tengblad, Stefan (2000)
   Rapporten presenterar i samlad form om ett forskningsprojekt kring företagsledares tidsanvändning och arbetsbeteende. Resultat som beskrivs i rapporten kretsar inte minst kring 1) Betydelsen av Sune Carlsons studie ...
  • Visioner om kommunala framtider 

   Tullberg, Maria (2001)
  • What does the Dow Jones Sustainability Group Index really tell Us? 

   Dobers, Peter; Cerin, Pontus (2001)
   Quite often the Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI), which identifies and keeps tracks on the performance of the sustainable driven companies, is referred to as an evidence of that integration of economic, ...
  • Where’s it at tonight? Discovering an urban jazz festival in Gothenburg, Sweden 

   Stenbäck, Olle (2016)
   This report is the result of a close study of the organization behind the GMLSTN JAZZ music festival. It comes out of a participatory study of the week-long GMLSTN JAZZ festival, which was held in Gothenburg, Sweden between ...
  • Women in financial services: fiction and more fiction 

   Czarniawska, Barbara (2004)
   At the peak of the "new economy", the Swedish newspapers were reporting an interesting fact: women were entering financial services, joining not the old-fashioned occupational groups such as bank clerks, but the avant-garde: ...