GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Gothenburg Research Institute >
Research Report >

Vardagslivets finansialisering


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/42073

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_42073_4.pdfResearch report896KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vardagslivets finansialisering
Editors: Andersson, Erik
Broberg, Oskar
Gianneschi, Marcus
Larsson, Bengt
Issue Date: 2016
Extent: 106
Publication type: report
Publisher: Centrum för konsumtionsvetenskap
Series/Report no.: CFK-rapport
2016:1
Keywords: finansialisering
Abstract: I internationell samhällsvetenskaplig forskning används begreppet finansialisering för att förklara och beskriva den ökade betydelse som den finansiella ekonomin har i vår tid. I den här rapporten riktar vi sökarljuset mot hur vardagslivet omvandlats och hur finansiella logikers växande inflytande förändrar människors praktiker, relationer och identiteter (Martin 2002; Langley 2008). Rapporten anknyter därmed till en framväxande forskningsriktning som intresserar sig för, vad Haiven (2014) kalla... more
ISSN: 1653-7491
Related work: http://cfk.gu.se/publikationer/rapporter
URI: http://hdl.handle.net/2077/42073
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011