Now showing items 84-103 of 155

  • Negotiating Selves: Gender 

   Czarniawska, Barbara (2006)
   This paper suggests a way of framing gender production in workplaces as a negotiation with varying results. The basis for such a frame is a combination of the notions of ”positioning” (the discoursive production of selves, ...
  • Netting the information infrastructure of Stockholm. An idea travels throughout the world. 

   Dobers, Peter (1999)
   This paper illustrates how the idea of a national information infrastructure travels through the world. Once the idea has traveled from the United States to Europe and to Sweden it has been translated and localized into ...
  • New directions for management and organization studies on waste 

   Corvellec, Hervé (Gothenburg Research Institute, 2015)
   This article presents a research agenda about waste management from the perspective of management and organization studies. The agenda suggests that scholars should draw upon research on waste governance, lean management, ...
  • Nordic Management & Business Administration Research - Quo Vadis? 

   Korneliussen, Tor; Jönsson, Sten; Rotefoss, Beate; Johanne Pettersen, Inger (2002)
   This paper deals with the ongoing debate as to whether there is a Nordic research tradition in management and business administration. And if there is such a tradition, what are the characteristics of this way of academic ...
  • Om managementteori 

   Tengblad, Stefan (2000)
   Artikeln beskriver de två dominerande tanketraditionerna inom managementteori, den rationella respektive den normativa styrfilosofin. Detta görs genom att redogöra för huvuddragen i utvecklandet av respektive styrfilosofi, ...
  • Omställning till nytt arbete - en studie av Posten Futurum 

   Aronescu, Dana; Edström, Anders (2004)
   Posten har som ansvarig arbetsgivare skapat en särskild organisation, Posten Futurum, för att stödja och hjälpa anställda som blir övertaliga att få ett nytt arbete. I denna studie redovisas resultaten av telefonintervjuer ...
  • Omstrukturering, omställning och kompetensväxling 

   Sabel, Ola; Edström, Anders (2005)
   Svenska företag har under 90-talet omstrukturerat sin verksamhet i snabbt tempo. Det finns många orsaker till detta. Avreglering av marknader, teknikutveckling, globalisering, värderingsförskjutningar hos kunder är några ...
  • On academic writing 

   Jönsson, Sten (2006)
   Are there any useful tricks of the trade, as it were, to sustain a productive routine of writing for publication in academic journals?1 Nowadays the drive towards international publication is stronger than ever in Europe ...
  • On meshworks and other complications of portraying contemporary organizing 

   Czarniawska, Barbara (Gothenburg Research Institute, 2013-10)
   This text begins with a brief summary of problems resulting from the traditional framing of the term “organizations”. It ignores organizing without organizations, organizing between organizations, and the fact that ...
  • On the locus of justice in the resource allocation of a small city 

   Jönsson, Sten (1999)
   A narrative presenting the development and reforms of the budgetary process and related organisational changes in the city of Gothenburg is subjected to an analysis inspired by Rawls' Theory of Justice. It is found that ...
  • On Time, Space, and Action Nets 

   Czarniawska, Barbara (2004)
   Laboratory studies, especially those by Latour and Woolgar (1979/1986) and Knorr Cetina (1981) proved to be an invaluable source of inspiration for students of organizing. Laboratories, however, are mostly reminiscent of ...
  • Orden som förnyar 

   Tullberg, Maria (2001)
   No abstract
  • Organisationsformens betydelse för kvaliteten i personlig assistans 

   Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2016)
   Syftet med denna studie är att jämföra kvaliteten mellan tre typer av assistansanordnare; brukarkooperativ, privata bolag och kommunen. En kvantitativ undersökningsansats har tillämpats med postenkät som insamlingsmetod. ...
  • Organisering mellan organisationer Vårdkedja som handlingskedja 

   Lindberg, Kajsa (2003)
   Den här uppsatsen handlar om hur man organiserar vård över organisatoriska gränser, vilket innebär att olika enheter måste samverka. I ett projekt (Högsbo-projektet) som bedrevs under slutet av 1990-talet arbetade personal ...
  • Organizational effects on e-business in companies 

   Lindberg, Kajsa; Eriksson-Zetterquist, Ulla (2002)
   The end of the 1990s witnessed a firm establishment of IT, Internet and various forms of e-commerce in business-to-business trade. The new technology is commonly presented as a new, revolutionary way of doing business. In ...
  • Organizing Labour Market Integration of Foreign-born Persons in the Gothenburg Metropolitan Area 

   Diedrich, Andreas (Göteborgs universitet, 2018-09)
   The overall purpose of this report is to review contemporary labour market integration initiatives targeting foreign-born persons (though not necessarily such persons only). The initiatives we list here are undertaken in ...
  • Organizing Sustainable Development. From Diffusion to Translation 

   Dobers, Peter; Bergström, Ola (2000)
   Policy changes towards global sustainable development have important consequences for how these policies are organized. New and alternative models of organizing tend to emphasize indirect control rather than direct control ...
  • Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten 

   Adolfsson, Petra; Diedrich, Andreas; Gillberg, Nanna; Lavén, Fredrik; Walter, Lars; Gothenburg Research Institute (Gothenburg Research Institute, 2015)
   Inom ramen för forskningsprojektet Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten vid GRI (Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet) har intervjuer gjorts med i huvudsak officerare ...
  • Personalminskning och kompetensväxling inom Vattenfall. - Uppföljning av ett omställningsprojekt 

   Sabel, Ola (2001)
   Verksamheten vid Vattenfall AB är inne i en omfattande förändringsprocess, vilket ställer krav på personalförändringar av olika slag. Dessa innefattar såväl nyrekrytering som intern rörlighet/ utveckling och avveckling av ...
  • Pop Boutique – en värld av återbruk av mode på Re:heritagemarknaden 

   Liimatainen, Merja (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2015-06-26)
   Rapporten är resultatet av ett fältarbete inom forskningsprojektet Re:heritage- cirkulering och kommodifiering av ting med historia, våren 2015 och var en del av praktiken inom masterprogrammet Kulturarv och modernitet. ...