Now showing items 88-107 of 155

  • Om managementteori 

   Tengblad, Stefan (2000)
   Artikeln beskriver de två dominerande tanketraditionerna inom managementteori, den rationella respektive den normativa styrfilosofin. Detta görs genom att redogöra för huvuddragen i utvecklandet av respektive styrfilosofi, ...
  • Omställning till nytt arbete - en studie av Posten Futurum 

   Aronescu, Dana; Edström, Anders (2004)
   Posten har som ansvarig arbetsgivare skapat en särskild organisation, Posten Futurum, för att stödja och hjälpa anställda som blir övertaliga att få ett nytt arbete. I denna studie redovisas resultaten av telefonintervjuer ...
  • Omstrukturering, omställning och kompetensväxling 

   Sabel, Ola; Edström, Anders (2005)
   Svenska företag har under 90-talet omstrukturerat sin verksamhet i snabbt tempo. Det finns många orsaker till detta. Avreglering av marknader, teknikutveckling, globalisering, värderingsförskjutningar hos kunder är några ...
  • On academic writing 

   Jönsson, Sten (2006)
   Are there any useful tricks of the trade, as it were, to sustain a productive routine of writing for publication in academic journals?1 Nowadays the drive towards international publication is stronger than ever in Europe ...
  • On meshworks and other complications of portraying contemporary organizing 

   Czarniawska, Barbara (Gothenburg Research Institute, 2013-10)
   This text begins with a brief summary of problems resulting from the traditional framing of the term “organizations”. It ignores organizing without organizations, organizing between organizations, and the fact that ...
  • On the locus of justice in the resource allocation of a small city 

   Jönsson, Sten (1999)
   A narrative presenting the development and reforms of the budgetary process and related organisational changes in the city of Gothenburg is subjected to an analysis inspired by Rawls' Theory of Justice. It is found that ...
  • On Time, Space, and Action Nets 

   Czarniawska, Barbara (2004)
   Laboratory studies, especially those by Latour and Woolgar (1979/1986) and Knorr Cetina (1981) proved to be an invaluable source of inspiration for students of organizing. Laboratories, however, are mostly reminiscent of ...
  • Orden som förnyar 

   Tullberg, Maria (2001)
   No abstract
  • Organisationsformens betydelse för kvaliteten i personlig assistans 

   Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2016)
   Syftet med denna studie är att jämföra kvaliteten mellan tre typer av assistansanordnare; brukarkooperativ, privata bolag och kommunen. En kvantitativ undersökningsansats har tillämpats med postenkät som insamlingsmetod. ...
  • Organisering mellan organisationer Vårdkedja som handlingskedja 

   Lindberg, Kajsa (2003)
   Den här uppsatsen handlar om hur man organiserar vård över organisatoriska gränser, vilket innebär att olika enheter måste samverka. I ett projekt (Högsbo-projektet) som bedrevs under slutet av 1990-talet arbetade personal ...
  • Organizational effects on e-business in companies 

   Lindberg, Kajsa; Eriksson-Zetterquist, Ulla (2002)
   The end of the 1990s witnessed a firm establishment of IT, Internet and various forms of e-commerce in business-to-business trade. The new technology is commonly presented as a new, revolutionary way of doing business. In ...
  • Organizing Labour Market Integration of Foreign-born Persons in the Gothenburg Metropolitan Area 

   Diedrich, Andreas (Göteborgs universitet, 2018-09)
   The overall purpose of this report is to review contemporary labour market integration initiatives targeting foreign-born persons (though not necessarily such persons only). The initiatives we list here are undertaken in ...
  • Organizing Sustainable Development. From Diffusion to Translation 

   Dobers, Peter; Bergström, Ola (2000)
   Policy changes towards global sustainable development have important consequences for how these policies are organized. New and alternative models of organizing tend to emphasize indirect control rather than direct control ...
  • Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten 

   Adolfsson, Petra; Diedrich, Andreas; Gillberg, Nanna; Lavén, Fredrik; Walter, Lars; Gothenburg Research Institute (Gothenburg Research Institute, 2015)
   Inom ramen för forskningsprojektet Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten vid GRI (Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet) har intervjuer gjorts med i huvudsak officerare ...
  • Personalminskning och kompetensväxling inom Vattenfall. - Uppföljning av ett omställningsprojekt 

   Sabel, Ola (2001)
   Verksamheten vid Vattenfall AB är inne i en omfattande förändringsprocess, vilket ställer krav på personalförändringar av olika slag. Dessa innefattar såväl nyrekrytering som intern rörlighet/ utveckling och avveckling av ...
  • Pop Boutique – en värld av återbruk av mode på Re:heritagemarknaden 

   Liimatainen, Merja (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2015-06-26)
   Rapporten är resultatet av ett fältarbete inom forskningsprojektet Re:heritage- cirkulering och kommodifiering av ting med historia, våren 2015 och var en del av praktiken inom masterprogrammet Kulturarv och modernitet. ...
  • Posten Futurum - Utvärdering av verksamheten i Postens omställningsprogram 

   Sabel, Ola (2002)
   Förutsättningarna för Postens verksamhet har förändrats under en följd av år. Posten bedriver en affärsverksamhet i bolagsform under konkurrenstryck, och dessa villkor har ställt krav på omstrukturering av organisationen. ...
  • Den privata säkerhetssektorn i internationella operationer. Utmaningar, möjligheter och civil-militära relationer 

   Berndtsson, Joakim (Gothenburg Research Institute, 2012-03-26)
   Denna studie fokuserar på anlitandet av privata säkerhetsföretag (PSF) för tillhandhållandet av vålds- och säkerhetsrelaterade tjänster i och omkring väpnade konflikter och internationella operationer. Den växande användningen ...
  • Producing Difference in Organizing – Attempts to Change an Ethnic Identity into a Professional One 

   Diedrich, Andreas (2008-10-02)
   This paper reports how municipalities, state agencies and other organizations working with the induction of newly-arrived immigrants in Sweden cooperate in establishing a system for assessing the immigrants’ competencies ...
  • Professionals in Investment Banks - Sharing an Epistemic Pracitce or an Occupational Community 

   Winroth, Karin (2003)
   The circumstances in contemporary society have created new conditions for how the organising and legitimising of contemporary 'knowledge workers' develop. It seems like the today's practice and expertise of knowledge workers ...