Now showing items 67-86 of 154

  • KNOWLEDGE INTERESTS IN CORPORATE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

   Wolff, Rolf; Strannegård, Lars; Dobers, Peter (2001)
   We know from earlier studies that corporate environmental management is a young discipline, not yet integrated in general management and organization studies, but that researchers take an increasing part in the ongoing ...
  • Kompetensväxling i kommunal regi - om Bengtsfors framtid efter Lear 

   Trägårdh, Björn (2002)
   När Lear Corporation våren 1999 lade ner sin verksamhet i Bengtsfors agerade kommunen snabbt och tillskapade ett projekt som åtog sig att återskapa de dryga 860 jobb som försvunnit. Kommunen hade sedan tidigare en beredskap ...
  • Konstnärliga interventioner för kreativitet och förändring i organisationer: lekfullt utforskande, motstånd och dialoger i läroprocessen 

   Soila-Wadman, Marja (2017-12)
   Studiens syfte är att skapa förståelse för vad det är som händer i processen under ett konstnärsdrivet interventionsprojekt för kreativitet och förändring i en organisation utanför den konst- och kulturella sfären. En ...
  • Konsumtionsrapporten 2015 

   Roos, John Magnus (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2015)
   I Konsumtionsrapporten 2015 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2014. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhets bild av hushållens konsumtion som ...
  • Konsumtionsrapporten 2016 - Hållbarhetens illusion 

   Fuentes, Maria; Normann, Anne; Östergren, Karin (Centrum för konsumtionsvetenskap, 2016)
   Hushållens totala konsumtion uppgick till 1826 miljarder kronor under 2015. Hushållen konsumerade 2,8 % mer jämfört med 2014 och 23 % mer jämfört med 2005. Mellan 2014 och 2015 ökade konsumtionen i stort sett på alla ...
  • Konsumtionsrapporten 2017 

   Holmberg, Carina; Ulver, Sofia (2017-12-14)
  • Konsumtionsrapporten 2018 

   Roos, John Magnus; Holmberg, Ulrika; Hansson, Lena; Karlsson, Therese M; Kristensson, Per (Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2018-12)
   I Konsumtionsrapporten 2018 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2017. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som ...
  • Konsumtionsrapporten 2021 

   Holmberg, Ulrika; Centrum för konsumtionsforskning (Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2021-12-22)
   I Konsumtionsrapporten 2021 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2020 och 2021. Här ges en helhetsbild av hushållens konsumtion, vilken baseras på statistik från framför allt Statistiska ...
  • Ledar – Medarbetarskapsutbyten (LMX) inom Detaljhandeln. Litteraturöversikt. 

   Rudolfsson, Lisa (2009-02-24)
   Svensk detaljhandel har undergått genomgripande strukturförändringar som medfört förbättrad produktivitet och en kraftigt ökad omsättning. Utvecklingen har bl.a. inneburit ökade krav på butikschefen att vara en effektiv ...
  • Lyckad integration? Skönlitterära beskrivningar av invandringen i Sverige 1945-2017 

   Czarniawska, Barbara (Gothenburg Research Institute, 2020)
  • Making Sense of Business.Reorganizing Processes in Swedish Rail 

   Tullberg, Maria; Edström, Anders (1999)
   In Sweden like in many other countries in Europe there is an ongoing process of making old, bureaucratic public service organizations, such as Vattenfall (heat and electricity generation), Sweden Post, Swedish Rail and ...
  • Managers work with words - an introduction 

   Jönsson, Sten (2001)
   This report tries to establish a theoretical position on the problem of dealing with contradictory goals in organisations. Our most prominent theories point to `sequential attention to alternatives' or `sequential attention ...
  • Managing Accountability: Exploring Reasoning in a Management Team 

   Rovio-Johansson, Airi (2005)
   This article deals with a sociocultural perspective on dialogue and communication in analyzing the actors’ ways of meaning making in talk as action in a management team meeting. It investigates the potential of the dialogical ...
  • Metaphors and the Cultural Context of organizing 

   Czarniawska, Barbara (2001)
   When the linguistic turn reached organization studies, it manifested itself in the first place by the interest in metaphors. The crucial role of these tropes for theory building was emphasized, and their place in the very ...
  • The moral responsibility of project selectors 

   Corvellec, Hervé; Macheridis, Nikos (2008-09-10)
   The starting point of this paper asserts that managers who elicit and select projects have a moral responsibility. Correspondingly, its purpose is to provide a means for project selectors to appreciate this responsibility ...
  • Mot en respektens etik för servicemötet 

   Corvellec, Hervé (2004)
   Servicemötet handlar oftast om ett möte mellan människor. I detta avseende är det inte bara legitimt utan även nödvändigt att betrakta det utifrån ett etiskt perspektiv och ställa sig frågan: vilken moral kräver servicemötet? ...
  • Negotiating Selves: Gender 

   Czarniawska, Barbara (2006)
   This paper suggests a way of framing gender production in workplaces as a negotiation with varying results. The basis for such a frame is a combination of the notions of ”positioning” (the discoursive production of selves, ...
  • Netting the information infrastructure of Stockholm. An idea travels throughout the world. 

   Dobers, Peter (1999)
   This paper illustrates how the idea of a national information infrastructure travels through the world. Once the idea has traveled from the United States to Europe and to Sweden it has been translated and localized into ...
  • New directions for management and organization studies on waste 

   Corvellec, Hervé (Gothenburg Research Institute, 2015)
   This article presents a research agenda about waste management from the perspective of management and organization studies. The agenda suggests that scholars should draw upon research on waste governance, lean management, ...