Now showing items 1-20 of 99

  • Kön eller genus? 

   Gothlin, Eva; Gothlin, Eva (Nationella sekretariatet för genusforskningNationella sekretariatet för genusforskning, 1999)
   Kön/genus är centrala begrepp inom det forskningsfält som kan sammanfattas under beteckningar som genusforskning, könsforskning eller könsteoretisk forskning. De grundläggande begreppen har därmed fått ge namn åt ...
  • Jämställdhetspolitikens villkor: Politiska intentioners möten med den akademiska världen: exemplet ”Thamprofessurerna” 

   Jordansson, Birgitta (Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999)
   År 1995 beslutade regering och riksdag att inrätta ett antal doktorand-, forskarassistent- och professorstjänster för underrepresenterat kön. Det var ett försök att komma till rätta med det faktum att kvinnor finns i så ...
  • Genus 4 1999 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999)
  • Genus 1 1999 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999)
  • Genus 2 1999 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999)
  • Genus 3 1999 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999)
  • Genus 1 2000 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2000)
  • Genus 4 2000 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2000)
  • Genus 3 2000 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2000)
  • Genus 2 2000 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2000)
  • Genus 2 2001 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2001)
  • Genus 3 2001 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2001)
  • Genus 1 2001 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2001)
  • Genusforskning inom arkeologin 

   Arwill-Nordbladh, Elisabeth (Högskoleverket, 2001)
   ”Genusforskning inom arkeologin” är den andra skrif ten i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högs kole ver kets jämställdhetsråd och Nationella se kre ta ri a tet för genusforskning. Författare är fi ...
  • Genus 4 2001 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2001)
  • Genusforskning inom juridiken 

   Svensson, Eva-Maria (Högskoleverket, 2001)
   ”Genusforskning inom juridiken” är den första skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskoleverkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning. Krav på genusperspektiv i ...
  • Genus 4 2002 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2002)
  • Genus 2 2002 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2002)
  • Genus 1 2002 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2002)
  • Genus 3 2002 

   Olson, Lena (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2002)