GUPEA >
Övriga enheter GU/Other units GU >
Nationella sekretariatet för genusforskning/Swedish Secretariat for Gender Research >
Rapporter / Nationella sekretariatet för genusforskning >

Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet - Resultat från fem projekt finansierade av Nordisk jämställdhetsfond


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68509

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68509_1.pdfsammanställning7204KbAdobe PDF
View/Open
Title: Samarbeten för jämställdhet i arbetslivet - Resultat från fem projekt finansierade av Nordisk jämställdhetsfond
Authors: Engström, Elin
Young Håkansson, Susanna
Issue Date: 2020
Extent: 9
Publication type: report
Publisher: Nordiska ministerrådet
Organization: Nordisk information för kunskap om kön, NIKK
Nationella sekretariatet för genusforskning
Keywords: Nordisk jämställdhetsfond
Abstract: I det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet är arbetslivet ett strategiskt insatsområde. Könssegregering, arbetsmarknadsdeltagande och löneskillnader nämns som angelägna frågor. För att tillsammans möta de utmaningar som identifieras i programmet har de nordiska jämställdhetsministrarna inrättat Nordisk jämställdhetsfond. Fonden finansierar projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdheten. Genom fonden utvecklas kunskap o... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68509
Appears in Collections:Rapporter / Nationella sekretariatet för genusforskning

 

 

© Göteborgs universitet 2011