GUPEA >
Övriga enheter GU/Other units GU >
Nationella sekretariatet för genusforskning/Swedish Secretariat for Gender Research >
Rapporter / Nationella sekretariatet för genusforskning >

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68510

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68510_1.pdfkartöversikt15245KbAdobe PDF
View/Open
Title: Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv
Authors: Måwe, Ida
Issue Date: 2020
Extent: 14
Publication type: report
Publisher: Nordiska ministerrådet
Organization: Nordisk information för kunskap om kön, NIKK
Nationella sekretariatet för genusforskning
Keywords: glesbygd
demografi
livsvillkor
Abstract: I Norden bor det flest kvinnor i städerna, medan andelen män är högst i glesbygden. I forskningen talas det om könade flyttmönster. Befolkningsstatistiken visar att både män och kvinnor söker sig till städerna, men trenden är starkare bland kvinnor. Det är främst unga som flyttar, vilket bidrar till en åldrande befolkning som på sikt gör det svårt att upprätthålla välfärden i glesbygden. I förlängningen drabbar det kvinnor som utför mer obetalt omsorgsarbete när det offentliga inte räcker till... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68510
Appears in Collections:Rapporter / Nationella sekretariatet för genusforskning

 

 

© Göteborgs universitet 2011