GUPEA >
Övriga enheter GU/Other units GU >
Nationella sekretariatet för genusforskning/Swedish Secretariat for Gender Research >
Rapporter / Nationella sekretariatet för genusforskning >

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68508

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68508_1.pdfkartläggning1748KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden
Other Titles: Kunskapsunderlag inför beslut om inriktning och insatser för det nordiska samarbetet
Authors: Måwe, Ida
Issue Date: 2020
Extent: 38
Publication type: report
Publisher: Nordiska ministerrådet
Organization: Nordisk information för kunskap om kön, NIKK
Nationella sekretariatet för genusforskning
Series/Report no.: Nord
2020:050
Keywords: Norden
LGBTI
HBT
HBTQ
LBTQ
Abstract: Denna kartläggning belyser de nationella förhållandena i Norden gällande lagstiftning och förvaltningsstruktur av LGBTI-området, teman och insatsområden som är i fokus på nationell nivå, samt inspirationsmodeller för det nordiska samarbetet. Första delen redogör för vilka lagar och policys som idag finns på plats i de nordiska länderna och de självstyrande områdena, och på vilka områden det finns förbättringsmöjligheter. I enlighet med uppdraget har stöd tagits i The International Lesbian, Gay, ... more
ISBN: 978-92-893-6764-6
URI: http://hdl.handle.net/2077/68508
Appears in Collections:Rapporter / Nationella sekretariatet för genusforskning

 

 

© Göteborgs universitet 2011