Recent Submissions

 • Forskning inom medie- och informationskunnighet (MIK) 

  Jaakkola, Maarit (Nordicom, 2022-05-15)
 • Mediebarometern 2020 

  Ohlsson, Jonas; Nordicom (Nordicom, Göteborgs universitet, 2021-05)
  Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i ...
 • Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna 

  Ohlsson, Jonas; Blach-Ørsten, Mark; Willig, Ida; Nordiska ministerrådet (Nordicom, Göteborgs universitet, 2021-04-15)
  Covid-19 drog in över Norden med full kraft under våren 2020. Ett år senare har pandemin fortfarande världen i ett starkt grepp. Både de hälsorelaterade och de ekonomiska konsekvenserna av viruset har dock varierat mellan ...
 • MedieSverige 2021 

  Facht, Ulrika; Ohlsson, Jonas (Nordicom, Göteborgs universitet, 2021-03)
  Strukturen för medierna och marknaden för dem utvecklas i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt ...
 • Power, Communication, and Politics in the Nordic Countries 

  Skogerbø, Eli; Kristensen, Nete Nørgaard; Nord, Lars; Ihlen, Øyvind; Department of Media and Communication, University of Oslo, Norway; Department of Communication, University of Copenhagen, Denmark; Department of Media and Communication Science, Mid Sweden University; Department of Media and Communication, University of Oslo, Norway (Nordicom, 2021-01)
  The Nordic countries are stable democracies with solid infrastructures for political dialogue and negotiations. However, both the “Nordic model” and Nordic media systems are under pressure as the conditions for political ...
 • Mediebarometern 2018 

  Ohlsson, Jonas; Björkqvist Hellingwerf, Karin; Facht, Ulrika (Nordicom, 2019-05-29)
  Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över ...
 • Mediebarometern 2019 

  Ohlsson, Jonas; Nordicom (Nordicom, 2020-05-24)
  Mediebarometern är en årlig frågeundersökning som belyser den svenska befolkningens användning av olika medier en genomsnittlig dag. Den första undersökningen genomfördes redan 1979. Det gör den undersökning som presenteras ...
 • AD WARS Digital Challenges for Ad-Financed News Media in the Nordic Countries 

  Ohlsson, Jonas (Nordicom, 2017-05)
  Digitalisation has changed how we communicate with one another, how we search for information, how we use media and, not least, how media are financed. This report focuses on media financing, specifically the portion of ...
 • Youth and News in a Digital Media Environment Nordic-Baltic Perspectives 

  Andersson, Yvonne; Dalquist, Ulf; Ohlsson, Jonas; Nordicom (Nordicom, 2018-11)
  Ongoing digitalization has fundamentally transformed the entire media landscape, not least the domain of news. The blurring of previously sharp distinctions between production, distribution and consumption have challenged ...
 • MedieSverige 2019 

  Facht, Ulrika; Ohlsson, Jonas (Nordicom, 2019-02)
  Strukturen på den svenska medieutvecklingen växer fram i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt ...
 • Newspapers in the Nordic Media Landscape 2017 

  Harrie, Eva; Nordicom (Nordicom, 2018-04)
  Newspapers in the Nordic Media Landscape is the 14th publication in the Nordic Media Trends series, which documents, describes and analyses developments in the media sector from a Nordic perspective. Previous publications ...
 • Digitalt berättande 

  Jaakkola, Maarit; Mølster, Ragnhild; Wadbring, Ingela; Nordicom (Nordicom, 2016-11-30)
  Sommaren 2015 gick Nordicom ut med ett Call for Papers om digitala metoder för studier av digital(isera)t mediematerial till forskare i de nordiska länderna. I callet stod att läsa: Digitalt tillgängligt mediematerial ...
 • Journalistikens ekonomiska utmaningar 

  Wadbring, Ingela; Mølster, Ragnhild; Nordicom (Nordicom, 2016-04-01)
  Man snakker om en krise innen mediebransjen. Endringer i teknologi og brukermønstre har bidratt til at de tradisjonelle finansieringsmodellene i mange tilfeller ikke lenger holder for å skape god og uavhengig journalistikk. ...
 • Freedom of Expression and Media in Transition: Studies and reflections in the digital age 

  Carlsson, Ulla (Nordicom, 2016-05-04)
  The current publication, published by the UNESCO Chair at the University of Gothenburg in collaboration with Nordicom, may be seen as a follow-up to these earlier titles. It is based on research in the Nordic countries, ...
 • Crossing Borders and Boundaries in Public Service Media 

  Lowe, Gregory Ferrell; Yamamoto, Nobuto (Nordicom, 2016-05-05)
  This is the seventh RIPE Reader published by the Nordic Information Centre for Media and Communication Research [NORDICOM] at the University of Gothenburg in Sweden. The present collection is the culmination of discourse ...
 • The Mediatized Zlatan, Made by Sweden:An Immigrant’s Path from Provincial Otherness 

  Sarrimo, Cristine (Nordic Council of Ministers, Nordicom, 2015-10-21)
  using the reception and marketing of the footballer’s life story and autobiography as its main case. It is shown that the construction of a myth such as Ibrahimović transcends the materiality of the book as well as ...
 • The Emergence of Metropolitan News: Shifting Concepts of Localism 

  Sjøvaag, Helle (Nordic Council of Ministers, Nordicom, 2015-10-21)
  This article presents a quantitative and comparative content analysis of four Norwegian regional newspapers owned by the Schibsted Media Group. The aim of the analysis is to establish levels of localism in the online and ...
 • Polymedia Distinctions: The Sociocultural Stratification of Interpersonal Media 

  Jansson, André (Nordic Council of Ministers, Nordicom, 2015-10-21)
  “Polymedia”, a concept introduced by Madianou and Miller (2012), refers to the everyday conditions of abundant media resources. Whereas such conditions imply that the classificatory processes concerning media as cultural ...

View more