GUPEA >
Övriga enheter GU/Other units GU >
Nordicom >
Books / Böcker >

Mediebarometern 2020


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68536

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Mediebarometern 2020
Editors: Ohlsson, Jonas
Issue Date: May-2021
Extent: 120
Publication type: report
Publisher: Nordicom, Göteborgs universitet
Organization: Nordicom
Keywords: Medieanvändning
medievanor
nyhetsanvändning
sociala medier
public service
Sverige
Abstract: Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2020 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år. Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press... more
ISBN: 978-91-88855-49-7
Related work: https://doi.org/10.48335/9789188855497
URI: http://hdl.handle.net/2077/68536
Appears in Collections:Books / Böcker

 

 

© Göteborgs universitet 2011