GUPEA >
Övriga enheter GU/Other units GU >
Nordicom >
Books / Böcker >

Mediebarometern 2018


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67136

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67136_1.pdfMediebarometern 2018 (pdf)650KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mediebarometern 2018
Authors: Ohlsson, Jonas
Björkqvist Hellingwerf, Karin
Facht, Ulrika
Editors: Ohlsson, Jonas
Issue Date: 29-May-2019
Extent: 105
Publication type: report
Publisher: Nordicom
Organization: Nordicom
Citation: Ohlsson, J. (Red.). (2020). Mediebarometern 2019. Göteborg: Nordicom.
Keywords: Medieanvändning
Abstract: Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över tid, snarare än att fokusera nivåer enskilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Den översiktspublikation som nu utges är alltså den 40e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.
ISBN: 978-91-88855-12-1
Related work: https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/bocker?field_publicerad_lang_1_tid_i18n=All&field_publicerad_r_tid=All&field_kategori_1_tid_i18n=3121&field_publikationsform_tid_i18n=All
URI: http://hdl.handle.net/2077/67136
Appears in Collections:Books / Böcker

 

 

© Göteborgs universitet 2011