GUPEA >
Övriga enheter GU/Other units GU >
Nordicom >
Books / Böcker >

MedieSverige 2019


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/59560

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_59560_1.pdfBok i pdf-format2313KbAdobe PDF
View/Open
Title: MedieSverige 2019
Authors: Facht, Ulrika
Ohlsson, Jonas
Issue Date: Feb-2019
Extent: 90
Publication type: book
Publisher: Nordicom
Organization: Nordicom
Series/Report no.: Mediesverige
13
Keywords: Medier
Mediemarknad
Medievanor
Mediepolitik
Mediestruktur
Reklam
Abstract: Strukturen på den svenska medieutvecklingen växer fram i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt pågående process. I MedieSverige 2019 ges en aktuell och bred översikt över dagens svenska medielandskap. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten vidare till att redovisa utvecklingen på publik- och reklamma... more
ISBN: 978-91-88855-05-3
Description: Strukturen på den svenska medieutvecklingen växer fram i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt pågående process. I MedieSverige 2019 ges en aktuell och bred översikt över dagens svenska medielandskap. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten vidare till att redovisa utvecklingen på publik- och reklammarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.
Related work: https://nordicom.gu.se/sv/publikationer/mediesverige-2019
URI: http://hdl.handle.net/2077/59560
Appears in Collections:Books / Böcker

 

 

© Göteborgs universitet 2011