GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

FÖRÄNDRADE LEDNINGSPROCESSER MED VISION, SYFTE OCH MÅL SOM UTGÅNGSPUNKT Rektorer i förskolan utvecklar sin praktik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69660

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69660_1.pdfmain article665KbAdobe PDF
View/Open
Title: FÖRÄNDRADE LEDNINGSPROCESSER MED VISION, SYFTE OCH MÅL SOM UTGÅNGSPUNKT Rektorer i förskolan utvecklar sin praktik
Authors: Yngvesson, Lisa
Issue Date: 20-Sep-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Master
VT21 IPS PDA162
Keywords: förskola
styrning och ledning
rektors ledarskap
aktionsforskning
översättningsteori
Abstract: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur rektorer i förskolan beskriver att de genomför förändringar i förskolans ledningsprocesser och sitt ledarskap med stöd av teoretiska begrepp inom organisationsforskning och management. Frågeställningarna söker svar på hur rektorernas översättningsprocess sker samt vad som blir framträdande i översättningarna. Teori: I studien används aktionsforskning som teoretisk ansats. Översättningsteorin (Røviks, 2008) används för att analysera insamlade data... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69660
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011