GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

ÅTERERÖVRA VÄRDEN- En aktionsforskningsstudie banar väg för skolans


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/54524

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_54524_1.pdf3924KbAdobe PDF
View/Open
Title: ÅTERERÖVRA VÄRDEN- En aktionsforskningsstudie banar väg för skolans
Authors: Killman, Susanne
Issue Date: 28-Nov-2017
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Master
HT17 IPS PDA162:1
Keywords: Skolans uppdrag
fokusgrupper
demokratiuppdraget
kunskapsuppdraget
kompensatoriskt uppdrag
Freinet
subjektivitet
bildning
frirum
Abstract: Syfte: Aktionsforskningsstudien syftar till att följa den process som påbörjas när lärarna under fokusgruppsintervjuer tolkar sitt uppdrag och skolans generella uppdrag. Studien försöker synliggöra lärarnas implicita och explicita tankar kring skolans uppdrag (aktion 1). Genom analys av aktion 1 synliggörs ett frirum på Björksskolan som leder till aktion 2, vilken syftar till att söka frirummet. Studiens intresse riktas mot att utforska om det på en Freinetinspirerad skola, Björksskolan fin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/54524
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011