GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Interventioner för återgång i arbete vid sjukskrivning - En systematisk kunskapsöversikt av metaanlyser med inriktning på muskuloskeleterala och psykiska besvär


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39858

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39858_1.pdfNr 2015;49(2) i Fulltext955KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Interventioner för återgång i arbete vid sjukskrivning - En systematisk kunskapsöversikt av metaanlyser med inriktning på muskuloskeleterala och psykiska besvär
Authors: Aronsson, Gunnar
Lundberg, Ulf
Editors: Torén, Kjell
Issue Date: 7-Jul-2015
Extent: 50
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Organization: Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2015;49(2)
Keywords: återgång i arbete
sjukfrånvaro
multimodal intervention
muskuloskeleterala besvär
psykiska besvär
arbetsplatsintervention
systematisk översikt
meta-analys
randomiserade kontrollerade studier
fysisk terapi
psykoterapi
medicinsk terapi
Abstract: Psykiska och muskuloskeletala besvär har länge varit de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning i Sverige och en stor del av västvärlden. Åtgärder som reducerar tiden för återgång i arbete (RTW) skulle därför betyda mycket både för människors livskvalitet och för samhällets kostnader. Föreliggande rapport utgör en internationell kunskapssammanställning, som bygger på en systematisk översikt av metaanalyser av interventioner för återgång i arbete i samband med psykiska och muskuloskel... more
ISBN: 978-91-85971-54-1
URI: http://hdl.handle.net/2077/39858
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011