GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Masteruppsatser (IPS) >

Läs-och skrivsvårigheter och lärande i matematik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30426

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30426_1.pdf378KbAdobe PDF
View/Open
Title: Läs-och skrivsvårigheter och lärande i matematik
Authors: Andersson, Christina
Dufvenberg, Jenny
Issue Date: 26-Sep-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT12-IPS-05 SLP600
Keywords: läs- och skrivsvårigheter
matematikundervisning
didaktiska val
begreppsbildning
inkludering
Abstract: Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka fem pedagogers uppfattningar av hur läs- och skrivsvårigheter påverkar elevers lärande i matematik och vilka didaktiska val de gör i matematikundervisningen. Anser pedagogerna att det finns något samband mellan elevers läs- och skrivsvårigheter och deras lärande i matematik, i så fall hur beskriver de det? Hur resonerar pedagogerna kring didaktiska val i matematik som gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter? Hur arbetar pedagogerna med språket i ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30426
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011