Show simple item record

dc.contributor.authorVukmirovic, Emilia
dc.contributor.authorLarsson, Emma
dc.date.accessioned2023-03-29T16:43:37Z
dc.date.available2023-03-29T16:43:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75880
dc.description.abstractI samhället finns en mängd normer som vi dagligen måste förhålla oss till. Det finns normer som behövs för ett välfungerande samhälle och så finns det normer som blir begränsande och kontrollerande av individen. Barn är en del av normernas värld där de i förskolan ingår i en social kontext som präglas av dessa samhälleliga normer. Forskning har visat att diskriminering och kränkningar kan spåras till de normer som råder på förskolan. Syftet med denna studie är därför att genom en komparativ ansats undersöka om och hur pedagogiska och samhälleliga influenser tar sig uttryck i barns egeninitierade lek. Detta gör vi genom att jämföra två förskolor där den ena har ett normmedvetet arbetssätt och den andra förskolan bedriver inte ett sådant medvetet arbete. För att kunna svara på syftet ställer vi oss frågorna, hur sociala normer synliggörs i barns egeninitierade lek samt vilka normativa skillnader och likheter som träder fram mellan de pedagogiska kontexterna. För att redogöra och analysera studiens syfte baseras den teoretiska grunden på ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. För att synliggöra de komparativa ansatserna och besvara våra frågeställningar har vi valt att genomföra videoobservationer. Resultatet påvisar både likheter och skillnader i barns egeninitierade lek där vi kan se att den pedagogiska ansatsen att arbeta normmedvetet skapar vissa skillnader i barns sätt att leka. Vi har även identifierat att den samhälleliga kontext samt de influenser barnen får från normerna i samhället inte försvinner innanför förskolans väggar, utan reproduceras i barnens lekar.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectFörskolaen_US
dc.subjectLeken_US
dc.subjectNormkritiken_US
dc.subjectNormeren_US
dc.subjectMakten_US
dc.subjectKönen_US
dc.subjectKönsrolleren_US
dc.title“Det får vara ett pojklag och ett flicklag” - En normkritisk studie av barns egeninitierade lek.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record