Show simple item record

dc.contributor.authorSavinen, Anna
dc.contributor.authorVetter Ljungström, Daniela
dc.contributor.authorMalmberg, Magnus
dc.date.accessioned2023-03-22T10:47:45Z
dc.date.available2023-03-22T10:47:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75656
dc.description.abstractEnligt förskolans läroplan ingår det att överföra och utveckla ett kulturarv i form av bland annat traditioner. Dock specificerar förskolans läroplan inte det här uppdraget närmare utan det lämnas stor frihet till arbetslagen i genomförandet av arbetet. Då Sverige blivit allt mer mångkulturellt och fler barn är inskrivna i förskolans verksamhet ställs det nya krav på hur förskolan organiserar sitt arbete utifrån samhällets olika förutsättningar. Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar kring arbetet med kulturella traditioner och överförandet av kulturarv. Huvudsakligen hamnar fokus på de sätt som förskollärare beskriver, uppfattar samt tolkar det uppdrag de har i läroplanen. Det centrala i den här fenomenografiska studiens forskningsfrågor är den religiösa och kulturella aspekten gällande kulturella traditioner samt skillnader och likheter mellan förskollärare. Insamlingen av empiri har skett genom kvalitativa intervjuer av åtta förskollärare. Datamaterialet analyserades sedan utifrån de uppfattningar som kunde identifieras. Resultaten i studien utmynnade i sex utfallsrum som även kallas kategorier av uppfattningar. Sammanfattningsvis visar resultaten att förskollärare på olika sätt uppfattar religionens del i kulturella traditioner utifrån sina egna tolkningar av läroplanen. Studien visar även att förskollärare uppfattar överföringen av kulturarv på olika sätt där fokus antingen hamnar på individers hemkulturer eller olika gruppers gemensamma kulturarv. Majoriteten av förskollärare delar dock uppfattningen om att arbetet med kulturella traditioner är något festligt där olika symboler och aktiviteter blir centrala.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectKulturella traditioneren_US
dc.subjectkulturarven_US
dc.subjectmångkulturen_US
dc.subjectmångfalden_US
dc.subjectuppfattningaren_US
dc.subjectintervjueren_US
dc.subjectförskollärareen_US
dc.titleKulturella traditioner i förskolan. En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record